Help een vluchteling, breek de regels

| Sieme de Wolf

Je wilt iets betekenen voor vluchtelingen, maar wat? En hoe? ‘Denktankmiddag’ Refugees@UT bracht ideeën bij elkaar en liet asielzoekers aan het woord, op zoek naar praktische oplossingen. ‘We need to break the rules.’

Photo by: Jellien Tigelaar

Pakweg honderdtwintig bezoekers luisterden naar ideeën, pitches, keken naar interviews met vluchtelingen en gingen met elkaar in gesprek. Wat kunnen we voor vluchtelingen betekenen? De Student Union, Studium Generale en UT Nieuws bundelden maandagmiddag hun krachten om initiatieven aan te wakkeren.

Groot aanbod

Ze hebben een dak boven hun hoofd, maar wat moeten vluchtelingen de hele dag doen? Gewoon een kop koffie met ze drinken, een buddyproject ten behoeve van integratie in ons ‘gastland’ of een inzameling van gebruikte computers met educatiesoftware. De bezoekers van Refugees@UT stonden te dringen om zich in te schrijven als vrijwilliger voor deze initiatieven, en het is slechts een greep uit het grote aanbod aan ideeën dat gistermiddag in het Atrium in de Bastille werd gepitcht.

Breek de regels

Aanwezig bij Refugees@UT was Victor van der Chijs. Hij neemt graag het voortouw met het beleid van de Universiteit Twente. Eerder gaf Van der Chijs al aan samen te willen werken met Saxion en het ROC van Twente om onderwijs te bieden aan hoogopgeleide vluchtelingen. Maar de CvB-voorzitter loopt aan tegen regels van de overheid waardoor initiatieven traag op gang komen.

‘Onze samenleving worstelt met een probleem dat men niet heeft zien aankomen, een situatie waar wij als universiteit anders naar kijken. Soms is het beter om niet te vervallen in bureaucratisch getouwtrek, maar moet je regels breken en met concrete oplossingen komen,’ aldus Van der Chijs.

Bezoeker Carolin Witte (26, IBA) heeft sinds haar veertiende contact met vluchtelingen. Ze kan zich vinden in de woorden van Van der Chijs: ‘Het is goed om te horen dat we ons praktisch opstellen.’ Onderwijs aanbieden aan vluchtelingen om ‘braindrain’ te voorkomen vindt ze vanzelfsprekend. ‘Intellectuelen vluchten vaak als eerste. Als ze weer huiswaarts keren, hebben ze hun kennis nodig om het land weer op te bouwen.’

Positief verrast

Momenteel volgen zeven vluchtelingen een opleiding aan de UT. Yonas Negash (28, voorzitter van UT-integratieplatform Unite) blijft optimistisch en hoopt op meer: ‘Met gebundelde krachten kom je verder. Een goed idee moet je delen en veel studenten doen dat ook. Ik ben positief verrast door de inzet die de UT toont om vluchtelingen te helpen.’

Dankbaar

Ihab, een vluchteling uit Syrië is met een COA-begeleider uit AZC Azelo ook naar de denktankmiddag gekomen. Hij had in zijn vaderland een gewoon leven met een huis en een baan. ‘Nu is alles weg. Het is moeilijk voor het menselijke brein om dat te verwerken. Ik ben iedereen die hier vanmiddag is erg dankbaar.’

Tijd voor actie

De Student Union verzamelt de initiatieven, maar de uitwerking ervan laat ze bij de studenten zelf over. Coördinator vluchtelingenhulp van de SU Eline van Hove: ‘We hebben veel contactgegevens, maar we hebben niet de capaciteiten om zelf alles uit te werken. We brengen alle ideeën bij elkaar en geven ze door aan de pitchers. Die zetten de boel in gang.’

Lees ook de zelfgeschreven column Radicaal hart van Eymeke Verhoeven-Lobbezoo, die ze voordroeg tijdens de denktankmiddag.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.