Instellingskeuring: minister terug naar de tekentafel

| HOP, Petra Vissers

Minister Bussemaker van Onderwijs wil best ‘terug naar de tekentafel’ met haar plan om opleidingskeuringen door hogescholen en universiteiten te laten regelen. ‘Maar dan moet u mij wel vertellen wat ik moet tekenen.’

Photo by: Gijs van Ouwerkerk

Met een bijzonder constructie heeft de Tweede Kamer zojuist het debat met de minister over de zogeheten ‘pilot instellingsaccreditatie’ uitgesteld. Na de eerste termijn van de Kamer en de minister is het debat voor onbepaalde tijd geschorst, zodat Bussemaker voor aanvang van de tweede termijn een nieuwe brief kan sturen over het experiment. ‘Ik geloof niet dat ik dit ooit eerder heb voorgesteld’, zei de voorzitter.

‘Ondoordacht experiment’

Coalitiepartij VVD uitte eerder in het debat stevige kritiek op het plan van de minister om zes hogescholen en zes universiteiten de komende jaren te laten experimenteren met instellingsaccreditatie: wie dat stempel haalt, mag de keuring van de eigen opleidingen regelen.

‘In 2011, dat is nog geen vier jaar geleden, kopten de kranten dat een kwart van de Inholland-studenten onterecht een diploma had gekregen’, zei VVD-Kamerlid Pieter Duisenberg woensdag in de Tweede Kamer. ‘Er zijn sinds die tijd belangrijke stappen gezet, maar in mijn ogen is er op dit moment nog geen ruimte voor een ondoordacht experiment over de rug van studenten.’

Tekentafel

‘Ik wil best terug naar de tekentafel’, zei de minister tegen haar critici, waartoe behalve de VVD ook de SP en GroenLinks behoren. ‘Maar dan moet u wel aangeven wat ik moet tekenen. Ik ben bereid nog over van alles na te denken, maar dan moet ik wel houvast hebben.’

Bussemaker wil graag meer draagvlak voor eventuele veranderingen, dus stelde ze voor om opnieuw een brief te sturen over het experiment. ‘En misschien willen dezen en genen dan nog een keer een kopje thee komen drinken om uit te leggen wat nu precies hun wensen zijn.’

Stijgende verbazing

Terwijl Michel Rog van het CDA met stijgende verbazing aanzag wat er voor zijn ogen gebeurde (‘Ik zou mijn collega’s willen uitdagen om wat meer richting te geven’), wilden VVD en SP wel toezeggen dat ze hun bezwaren de komende weken informeel zullen toelichten.

Duisenberg is er overigens weinig optimistisch over: ‘Ik ga akkoord. Maar ik ben bang dat we er bij dat kopje thee achterkomen dat we fundamenteel anders tegen bepaalde zaken aankijken.’