‘We moeten het behapbaarder maken’

| Rense Kuipers

De Student Union wil hun bestaande buddyprogramma uitbreiden, om vluchtelingen te begeleiden. Hoe is op dit moment nog onduidelijk, vertelt coördinator vluchtelingenhulp Eline van Hove van de SU.

Het initiatief van de Union staat namelijk nog in de kinderschoenen, licht Van Hove toe. ‘We willen graag meedenken om te kijken hoe wij als studenten de vluchtelingen die naar Enschede komen kunnen helpen, op het gebied van integratie, begeleiding, levensvoorzieningen en ontspanning.’

Ver-van-mijn-bedshow

Van Hove benadrukt dat ze niet namens alle studenten kan spreken, maar dat ze bij de koepels, universiteitsraadspartijen en het SU studentenpanel positieve geluiden ontving om de vluchtelingenproblematiek aan te pakken.

‘We moeten het behapbaarder maken’, zegt Van Hove. ‘Het lijkt voor veel mensen nog een ver-van-mijn-bedshow, maar het komt er wel aan. Concretiseren is nu de eerste stap.’

Extended buddyprogramma

Met een ‘extended’ buddyprogramma wil de Student Union het vluchtelingenprobleem concretiseren voor studenten. ‘In het huidige buddyprogramma koppelen we een Nederlandse student aan een internationale student, om diegene wegwijs te maken en een eerste aanspreekpunt te zijn’, vertelt Van Hove.

Ze vervolgt: ‘Met het huidige programma weet je wat op je afkomt. Dat zal bij vluchtelingen anders zijn. Misschien spreken ze geen Engels of zijn ze getraumatiseerd. Dat is nog afwachten.’

Daarom staat de Student Union open voor meer input van UT’ers, zegt Van Hove. ‘Daar willen we zo veel mogelijk studenten bij betrekken, zodat we de ideeën kunnen uitkristalliseren.’ Van Hove geeft aan dat je de Student Union hiervoor kunt mailen.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.