UT: gelijke kansen voor m/v?

| Maaike Platvoet

Hebben mannen en vrouwen op de UT gelijke kansen? Die vraag zal donderdag 17 september tijdens een lunchdebat van UT Nieuws en Studium Generale aan de panelleden en het publiek worden voorgelegd.

Photo by: Rikkert Harink

Al bijna twintig jaar studeren aan Nederlandse universiteiten meer vrouwen af dan mannen. Toch is het op universiteiten droevig gesteld met vrouwen in de top, zowel onder wetenschappelijk als ondersteunend personeel. Want er mag dan wel voor het eerst in de UT-geschiedenis een vrouwelijk collegelid zijn benoemd, waar zijn die vrouwelijke decanen eigenlijk?

Vrouwennetwerken

De vrouwennetwerken op de UT – het Female Faculty Network en het OBP Vrouwennetwerk - constateerden afgelopen voorjaar dat de genderdiversiteit tussen 2008 en 2014 is verbeterd. Was in 2008 nog 6 procent van de hoogleraren vrouw, eind 2014 was dat 15,1 procent. Het streefcijfer van de UT voor 2014 was 15,4 procent.

Maar is dat genoeg? Nee, vinden de netwerken. ‘Voor een minderheid is een vertegenwoordiging met 30 procent de ondergrens om niet langer de uitzondering op de regel te zijn en te worden gehoord.’ Zij doen dan ook de oproep aan het college van bestuur om met nieuwe streefcijfers voor 2020 te komen.

Gender op de agenda

Victor van der Chijs zal zich in ieder graag in de debatdiscussie mengen nu hij VSNU-portefeuille gender beheert. Meende hij wat hij in eerder interview zei over dat ‘gender steevast op de agenda hoort’? En hoe gaat hij zijn woorden omzetten in daden?

Liudvika Leisyte (voorzitter Female Faculty Network), Suzanne Hulscher (voorzitter Ambassadeursnetwerk), Monique Duyvestijn (stuurgroep OBP Vrouwennetwerk) en Victor van der Chijs (collegevoorzitter) gaan daarom met elkaar – aanstaande donderdag van 12.45 tot 13.30 uur - in debat over dit onderwerp. Locatie is het Atrium van de Ravelijn, waar ook een gratis lunch klaar staat.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.