‘Fraude loont… nog steeds’

| Rense Kuipers

‘Fraude loont… nog steeds’. Zo heet het rapport dat hoogleraar onderzoeksmethodologie en data-analyse Theo de Vries en onderzoeker Alex van Geldrop vrijdagmiddag overhandigen aan Ard van der Steur, minister van Veiligheid en Justitie.

Dat doen ze op de tweede topconferentie ICT & Fraude in Den Haag, georganiseerd door de UT en Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT). Dit rapport is een vervolg op het eerdere ‘Fraude loont’, dat beide UT’ers op de eerste conferentie in 2012 presenteerden.

Schade

De Vries en Van Geldrop maken in het rapport onderscheid tussen cybercrime en wat De Vries ‘fraude op de grond, die z’n sporen achterlaat op internet’ noemt. De schade die met fraude gepaard gaat in Nederland wordt volgens De Vries in het ene onderzoek geraamd op 11 miljard en in het andere onderzoek rond de 30 miljard.

‘Nauwkeurig schatten is niet mogelijk met bestaande data’, zegt De Vries. ‘Ook die cijfers zijn met een korrel zout te nemen, want met een schatting van 5 procent van het bruto nationaal product zou Nederland in 2014 maar liefst 45 miljard hebben verloren aan fraude.’

Preventie door technologie

Bij de bestrijding van fraude wil De Vries het niet aan de strafkant zoeken. ‘Daarvoor missen we de rechtelijke capaciteit’, geeft hij aan. ‘De justitiële keten is daar nog niet op ingesteld.’ De Vries wil met behulp van technologie fraude voorkomen.

In het rapport geven De Vries en Van Geldrop bij bijvoorbeeld faillissementsfraude aan dat met risicodetectiemodellen met veel zekerheid te voorspellen is bij welke faillissementen fraude gepleegd wordt. ‘Met behulp van technologie kun je de pakkans aanzienlijk vergroten’, geeft De Vries aan. ‘Als je dat inzicht hebt, dwing je mensen om zich te gedragen. Dat is veel effectiever dan een justitiële keten die dichtslibt.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.