Uraad wil geen beurspromovendi

| Maaike Platvoet

Moet de UT nou wel of niet meedoen aan het experiment beurspromovendi? Ja, vindt rector Ed Brinksma. Nee, zegt de universiteitsraad.

Photo by: Gijs van Ouwerkerk

Als het aan het college van bestuur ligt gaat de UT wel mee doen het experiment waarbij promovendi een studiebeurs krijgen in plaats van salaris. Niet als vervanging van de normale aio-aanstellingen, maar om in te spelen op een groeiende groep internationale studenten die wel willen promoveren maar niet in het huidige promotiesysteem passen.

Goedkoper

De Uraad is minder enthousiast. Volgens de raad zijn er al bij de faculteit ITC beurspromovendi en ontstaan er door de verschillende financieringsvormen grote verschillen tussen aio’s en promovendi. De PvdUT zou het bovendien ‘op prijs stellen’ als het CvB onderzoekt of er kwaliteitsverschil bestaat tussen beurspromovendi en ‘gewone promovendi’ op het ITC. ‘Maar ook, wat zijn de achtergronden van deze beurspromovendi? En zijn er mogelijkheden om ze gelijk te stellen aan reguliere promovendi?’, aldus raadslid Dick Meijer. Het verwijt van de Uraad was ook dat het college aan het experiment mee zou willen doen omdat beurspromovendi ‘goedkoper zijn’.

Oplossing

Rector Ed Brinksma zei verbaasd te zijn over deze reactie. ‘Het gaat hier immers niet om een definitief besluit, maar om een experiment. We zoeken een oplossing voor een groeiende groep internationale promovendi. Ik vind dat de UT als taak heeft om ze daarin tegemoet te komen. We doen onszelf en deze jonge mensen tekort als we dit niet uitzoeken.’

Wetsontwerp

Het wetsontwerp voor het experiment ligt nu bij de Eerste Kamer. In dat wetsontwerp staat dat indien de wet wordt aangenomen en universiteiten deelnemen aan het experiment, dit ter instemming moet worden voorgelegd aan de universiteitsraden. Nu adviseert de Uraad negatief.

Voor 1 november zou de UT een plan voor deelname aan het experiment moeten indienen bij de minister.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.