The Gallery en Powered by Twente ‘best practices’

| Rense Kuipers

The Gallery en Powered by Twente zijn landelijk gezien ‘best practices’, oftewel bewezen effectiever dan andere projecten. Dat blijkt uit een tussentijds evaluatierapport van het ‘valorisatieprogramma’ van het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van OCW.

Het valorisatieprogramma werd in 2010 opgezet door de ministeries om wetenschappelijke kennis te gelde te maken. Het programma loopt nog tot 2018. Voor de periode van acht jaar is in totaal 63 miljoen euro beschikbaar.

Door subsidies zijn de afgelopen vier jaar dertien samenwerkingsverbanden opgericht, blijkt uit de evaluatie. Die consortia hebben gezamenlijk 650 bedrijfjes gefinancierd die met een goed idee geld hopen te gaan verdienen.

Best practices

The Gallery is een best practice als fysieke locatie voor valorisatie, ‘omdat zij hun ondernemerschaps- en valorisatieactiviteiten fysiek clusteren en daarmee hun strategische inzet voor valorisatie materialiseren’. Dat stipt onderzoeksbureau Panteia in het evaluatierapport aan.

Het onderzoeksbureau noemt Powered by Twente als best practice op het gebied van netwerken, ‘omdat zij in staat zijn veel en kwalitatief hoogwaardige events te organiseren’.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.