Poll: kleine meerderheid voor Engelstaligheid

| Paul de Kuyper

UT Nieuws-lezers zijn verdeeld over het voornemen van de UT om in 2018 over te gaan op Engels als voertaal. In een poll op deze website zegt een kleine meerderheid (52 procent) het eens te zijn met dit plan; 48 procent ziet Engelstaligheid niet zitten.

In totaal reageerden 400 lezers op de peiling.

Het voornemen om Engels de voertaal van de UT te maken komt uit de internationaliseringsvisie van het college van bestuur. De UT moet aantrekkelijker worden voor internationale studenten. Bovendien wil de UT Nederlandse studenten beter voorbereiden op een carrière in een internationale omgeving, zowel in Nederland (bij bijvoorbeeld multinationals) als over de grens.

Woensdag 11 februari debatteert de universiteitsraad met het CvB over de internationaliseringsvisie.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.