ATLAS onder druk door lage instroom

| Paul de Kuyper

Is University College Twente (ATLAS) levensvatbaar? Een antwoord op die vraag wil het college van bestuur pas in de tweede helft van 2016 geven. Als de studentenaantallen dan nog steeds erg tegenvallen, is het niet uitgesloten dat de stekker uit de opleiding gaat.

Photo by: Arjan Reef

De instroom voor het university college van de UT blijft achter bij de gestelde doelen. In het eerste jaar (september 2013) begonnen 29 studenten aan ATLAS, dit collegejaar waren dat er (volgens de oktobercijfers) 25. Gemikt was dit jaar op 70 studenten met een groei naar boven de 100 en volgens de prestatieafspraken zelfs 150 in 2020.

De ATLAS-opleiding kan financieel gezien pas uit bij een jaarlijkse studenteninstroom van ongeveer 100, bevestigde CvB-lid Kees van Ast.

Voor de universiteitsraad was dat reden om woensdagochtend bij de bespreking van de begroting te vragen of het university college nog wel levensvatbaar is. ‘Wij hebben er een hard hoofd in dat dit een succes gaat worden. Is het wel verstandig om hiermee door te gaan’, vroeg Dick Meijer namens de U-raad.

Van Ast erkende dat de studentenaantallen tegenvallen. Volgens hem is de zichtbaarheid van het university college te klein geweest. Extra marketing en een onlangs toegepaste naamswijziging moet daar verandering in brengen.

Evaluatie na nog twee instroommomenten

De raad drong erop aan in januari 2016 ATLS grondig te evalueren. Kees van Ast noemde dat te vroeg. ‘We hebben voor 2016 nog maar één instroommoment. De vraag is of je dit experiment dan wel een eerlijke kans geeft.’

Raad en college spraken af de toekomst van ATLAS in het najaar van 2016 te bespreken. Er zijn dan twee instroommomenten (september 2015 en 2016) om te beoordelen of ATLAS voldoende studenten weet te trekken.

‘We willen het een kans geven, maar we willen er niet eindeloos mee doorgaan’, aldus Van Ast. ‘Als op een later moment blijkt dat de opleiding niet aan de criteria voldoet, moeten we ook kunnen besluiten te stoppen.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.