Universiteiten boeken winst van 150 miljoen euro in 2013

| HOP, Hein Cuppen

De universiteiten hebben veel geld overgehouden in 2013: samen bijna 150 miljoen euro. De UT sloot 2013 af met een verlies van 2,3 miljoen euro. Dat viel mee, omdat er een verlies van 4,3 miljoen euro was begroot door het CvB. Financiële man in het college van bestuur Kees van Ast sprak zelfs van 'een kleine plus' vanwege de afschrijvingen op het ITC-gebouw, met het oog op de verhuizing van de faculteit naar de Spiegel.

Photo by: Tim Rijnhout

De Universiteit Utrecht maakte de meeste ‘winst’ terwijl de Vrije Universiteit negen miljoen tekortkwam. Dat meldt Hogeronderwijs.nu, website van de Algemene Onderwijsbond, op basis van een overzicht van de financiële gegevens van de Dienst Uitvoering Onderwijs.

De Universiteit Utrecht hield 44,5 miljoen euro over, bijna zes procent van de totale inkomsten. Ook Groningen, Delft en Maastricht boerden goed met een overschot van meer dan vijf procent. Relatief het grootste verlies draaide de Open Universiteit: 2,4 miljoen euro.

Instelling

Resultaat 2013

Resultaat als % van baten 2013

Universiteit Utrecht

€ 44.552.000

5,7

Rijksuniversiteit Groningen

€ 32.747.000

5,1

Technische Universiteit Delft

€ 31.203.000

5,4

Universiteit Maastricht

€ 18.389.000

4,9

Universiteit Leiden

€ 14.700.000

2,8

Technische Universiteit Eindhoven

€ 5.400.000

1,7

Radboud Universiteit Nijmegen

€ 5.187.000

1,0

Universiteit van Amsterdam

€ 5.100.000

0,9

Erasmus Universiteit Rotterdam

€ 2.500.000

0,5

Wageningen Universiteit

€ 2.219.000

0,7

Tilburg University

€ 288.068

0,2

Universiteit Twente

-€ 2.300.000

-0,7

Open Universiteit

-€ 2.411.000

-3,6

Vrije Universiteit Amsterdam

-€ 9.146.000

-1,9

De recordoverschotten zijn voor een deel toe te schrijven aan de onverwachte uitkering van 55 miljoen euro uit het Herfstakkoord in december 2013. De universiteiten hadden te weinig tijd om dat in 2013 nog uit te geven.

In september had de AOb al berekend dat de hogescholen in 2013 samen 110 miljoen euro overhielden.