Vrouwennetwerk luidt noodklok

| Maaike Platvoet

Het Female Faculty Network Twente (FFNT) uit in een brandbrief aan het college van bestuur haar ernstige zorgen over bezuinigingen op het diversiteitsbeleid van de UT. ‘Als dat gebeurt, verliest de UT haar aantrekkingskracht. Ook op internationaal vlak.'

Photo by: Gijs van Ouwerkerk

Het zijn stevige woorden uit mond van de voorzitter Liudvika Leisyte van het Female Faculty Network Twente. Maar de zorgen zijn reëel, nu het diversiteitsbeleid op de UT onder druk staat door bezuinigingen. Aanstaande maandag beslist het college van bestuur welke veranderingen worden doorgevoerd. Het zou gaan om 0,3 fte bezuiniging aan ondersteuning op diversiteitsgebied en om verschuiving in het budget van de fondsen, zoals het Aspasia Fonds en het Incentive Fund.

Doorstroom

‘Wat wij merken is dat de aandacht van het college van bestuur voor diversiteitsbeleid daalt’, zegt Leisyte. ‘Doordat vorig jaar een nieuwe collegevoorzitter is aangetreden zijn er wisselingen in de portefeuilles geweest. Diversiteitsbeleid is daardoor op de achtergrond geraakt.’

Ondertussen ziet ze bij andere Nederlandse universiteiten juist meer aandacht ontstaan voor diversiteit. ‘Anderen maken grote stappen op dit gebied, benoemen bijvoorbeeld steeds vaker vrouwen in hun colleges en stellen hoge doelstellingen als het gaat om de doorstroom van de vrouwen naar de top. De UT gaat nu precies het omgekeerde doen.’

Prioriteiten

Volgens collegelid Kees van Ast trekt het FFNT ‘voorbarige conclusies’. ‘Wij voeren nog steeds beleid dat op vrouwen inzet. Ook in sollicitatiecommissies wordt er altijd goed op gelet dat daar vrouwen in zitten. Wel is het zo dat de streefcijfers nog niet gehaald zijn. Maar het is volgens mij niet zo dat ‘m dat zit in het bezuinigingen van 0,3 fte.’

Van Ast wil benadrukken dat de prioriteiten niet zijn veranderd van het college van bestuur, wel geeft hij toe dat er het een en ander zal veranderen. ‘In 2011 zijn er een aantal afspraken gemaakt over centrale stimulering van diversiteit. Dat loopt nu bijna af. Wat we nu willen is diversiteit decentraal wordt opgepakt en meer bij de faculteiten komt te liggen. De 0,3 fte aan ondersteuning komt daarbij te vervallen. Met het Ambassadeursnetwerk willen we kijken hoe we dit kunnen opvangen. Het gaat vooral dus om een wijziging in de uitvoering. ’

Dunnetjes

Het FFNT ziet dat anders. Natuurlijk, er waren al veel inspanningen op het gebied van diversiteitsbeleid. Zowel vanuit het CvB, als het Female Faculty Network, het Ambassadeursnetwerk en OPUT. Dat resulteerde dan ook in het winnen van de landelijke ‘Aansprekend Voorbeeld Talent to the Top Monitor 2013’ voor de UT. ‘Het betekent alleen nog niet dat we er daarmee zijn’, vindt Leisyte. ‘Want het aantal vrouwen in de academische top is nog altijd erg dunnetjes vergeleken met andere Nederlandse universiteiten. Maar nog dunner vergeleken met internationale universiteiten. Ook bevinden zich nu geen vrouwen onder decanen, wetenschappelijke directeuren en in het college van bestuur.

Kees van Ast zegt eerst met het college van bestuur te willen vergaderen over het diversiteitsbeleid. Daarna wil hij in gesprek met het FFNT over hun brandbrief.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.