Vier miljoen euro voor tumoronderzoek Terstappen

| Paul de Kuyper

Hoogleraar medische celbiofysica Leon Terstappen heeft 4 miljoen euro gekregen voor het opsporen van tumoren aan de hand van minuscule blaasjes die ze uitscheiden. Het geld komt van technologiestichting STW en het bedrijfsleven.

Photo by: Gijs van Ouwerkerk

STW en het bedrijfsleven investeren samen 22 miljoen euro in zes zogenaamde Perspectief-programma’s die moeten leiden tot innovatieve technologieën. Eén van de gehonoreerde projecten staat onder leiding van UT-hoogleraar Terstappen.

Medisch celbiofysicus Terstappen wil nieuwe technieken onderzoeken om tumoren op te sporen aan de hand van minuscule blaasjes die die tumoren uitscheiden. ‘Wij noemen die blaasjes extracellulaire vesicles. Dat zijn heel kleine deeltjes waar informatie in zit over de tumor. We kunnen ze echter met de huidige technologie nog niet detecteren. We gaan met verschillende technieken proberen de vesicles te karakteriseren.’

Tien promovendi, twee postdocs

Het gaat om een groot onderzoeksproject waar 22 bedrijven aan meedoen en ook de universiteiten van Delft, Utrecht en Wageningen aan meedoen. Terstappen werkt bovendien samen met het Erasmus Medisch Centrum en het AMC in Amsterdam.

Het project kent een looptijd van vijf jaar. Van de vier miljoen euro worden tien promovendi en twee postdocs aangesteld. Drie of vier van de promovendi zullen aan de UT komen werken.

Ander onderzoek

Behalve in Terstappens onderzoek steekt STW onder andere miljoenen in onderzoek naar micro-organismen die de landbouwproductie kunnen verhogen, naar energiebesparing in de glastuinbouw en naar nieuwe toepassingen voor nanoreactoren zoals elektrische velden. STW investeert 15 miljoen euro, het bedrijfsleven 7,6 miljoen.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.