‘Te afhankelijk geworden van ICT’

| Rense Kuipers

Aiko Pras, benoemd tot hoogleraar Network Operations and Management aan de faculteit EWI, houdt vanmiddag zijn oratie met als titel ‘Alle dagen Internet – beheersen door beheren’. Hij doelt daarmee op het draaiende houden van het internet. En dat is geen gemakkelijke opgave, zo blijkt.

Photo by: freeimages.com | Jakub Krechowicz

Pras ziet twee grote bedreigingen voor de internetveiligheid: veiligheidsdiensten zoals de AIVD en DDoS (Distributed Denial of Service)-aanvallen. ‘Veiligheidsdiensten willen alles van elkaar weten, maar zelf niets prijsgeven’, vertelt Pras. ‘Als het ene land alles weet over het andere land, is dat prettig voor dat ene land, maar bedreigend voor het andere.’

‘Daar kunnen we als UT niks aan veranderen, maar de politiek wel. Helaas lijkt het aantal politici en juristen met verstand van ICT relatief klein. Vanuit deze hoek is dus voorlopig weinig steun te verwachten.’

Rampscenario’s

Bij DDoS-aanvallen krijgt een systeem of internetdienst zoveel verkeer te verwerken dat het eronder bezwijkt. Dat kan desastreuze gevolgen hebben volgens Pras. ‘Als terreurgroep IS een DDoS-aanval uitvoert en de hele Nederlandse infrastructuur platlegt breekt natuurlijk de hel los.’

Pras vervolgt: ‘Stel dat gigantische internetdiensten als Facebook, Google of Amazon een week worden platgelegd. Ze hebben een week geen inkomsten, maar nog wel steeds enorme uitgaven. Als ze geen buffer hebben om dat op te vangen is dat natuurlijk een ramp voor deze bedrijven.’

Ook voor de maatschappij, zegt Pras. ‘Betalingsverkeer kan niet meer plaatsvinden, beursaandelen zullen kelderen en iedereen wil deze natuurlijk verkopen. Een enorme chaos dus.’

Lage drempel

Een ander gevaar van DDoS-aanvallen schuilt volgens Pras in de eenvoud ervan. ‘De mogelijkheden ontwikkelen zich steeds verder en worden steeds laagdrempeliger. Iedere student met verstand van programmeren zou een dergelijke DDoS-aanval kunnen uitvoeren.’

De UT werkt volgens Pras aan nieuwe technieken om DDoS-aanvallen te detecteren en bestrijden. Hij vergelijkt het met het werk van een dokter. ‘Allereerst moet je het probleem vaststellen, oftewel de diagnose maken. Vervolgens bedenk je tegenmaatregelen voor de aanvallen.’

Everyday robots

‘Het is misschien niet het meest sexy verhaal of een nieuwe gadget’, realiseert Pras zich, maar het belang van onderzoek op dit gebied is ontegenzeggelijk groot. ‘Zonder dat we het doorhebben zijn we veel te afhankelijk geworden van techniek en ICT. Mensen beseffen niet wat er mis kan gaan.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.