Geen verkiezingen dienstraad

| Sandra Pool

Er zijn niet voldoende kandidaten om verkiezingen te houden voor de Dienstraad Concerndirecties. ‘We zijn een paar jaar bezig geweest om de Dienstraad vorm te geven, maar het lukt niet’, zegt voorzitter Tjerk Susan.

Volgens Susan heeft iedere medewerker zijn of haar reden om zich niet te kandideren. ‘Ik ben misschien ideologisch, maar ik geloof echt in de meerwaarde van een dienstraad als de werkvloer iets te zeggen heeft over het beleid. Dan wordt het beter en daadkrachtiger.’

Toch slaagde de dienstraad er niet in om voldoende medewerkers te enthousiasmeren. Een nieuwe verkiezingsronde zou zijn in de eerste week van december. ‘Maar de teller blijft op drie kandidaten staan’, zegt Susan. En dat is minder dan de vijf - voor elke dienst één - beschikbare zetels. Op die manier kan de dienstraad ‘geen vinger aan de pols houden’, aldus Susan.

De Dienstraad Concerndirecties bestaat uit algemene zaken, financiële en economische zaken, human resources, marketing & communicatie en strategie & beleid. Het is de medezeggenschapsraad en vertegenwoordiging voor de werknemers van de concerndirecties en fungeert als adviescommissie voor de Uraad.

‘We hadden altijd een divers palet aan medewerkers, afkomstig uit alle concerndirecties, in de dienstraad. Maar gedurende de weg haakten steeds meer mensen af om verschillende redenen,’ reageert Susan die samen met twee andere leden overbleef. ‘We kregen van de Uraad een mandaat om onze functie uit te oefenen en schreven nieuwe verkiezingen uit, want met zijn drieën kunnen we lang niet alle diensten aan. Dan moet je zoveel inlezen. Dat is niet te doen.’

De medezeggenschapsverantwoordelijkheid ligt nu weer geheel bij de Uraad. ‘Wij hebben wel aangeboden om advies en ondersteuning te geven op het gebied van algemene zaken en marketing en communicatie omdat wij drieën uit deze afdelingen komen. Het is aan de Uraad of de leden dat willen.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.