‘Na drie jaar TOM werkdruk weer normaal’

| Paul de Kuyper

Na drie jaar Twents Onderwijsmodel is de werkdruk voor docenten weer terug op het niveau van voor invoering van het nieuwe onderwijs. Dat verwacht decaan onderwijsvernieuwingen Ramses Wessel op basis van ervaringen bij de opleiding biomedische technologie.

Photo by: Tim Rijnhout

Biomedische technologie (BMT) heeft er inmiddels drie jaar TOM opzitten, omdat deze studie al eerder als pilot met het moduleonderwijs begon. Volgens Ramses Wessel is de werkdruk onder docenten na drie jaar weer ‘genormaliseerd’.

Wessel zei dit woensdagochtend tijdens de overlegvergadering van universiteitsraad en college van bestuur waar de evaluatie van TOM maandelijks op de agenda. De U-raad heeft meerdere keren haar zorgen geuit over de hoge werkdruk.

Een verklaring voor het afnemen van de werkdruk na een piek in de eerste TOM-jaren gaf Wessel ook. ‘Dat heeft te maken met dat je in nieuwe routines komt.’

10 procent bezuiniging

De universiteitsraad wilde woensdagochtend ook van Wessel weten of BMT er in die drie jaar in is geslaagd 10 procent te bezuinigen op onderwijs. De decaan onderwijsvernieuwingen zei het antwoord op die vraag niet te kennen. Een van de doelen die de UT formuleerde bij de invoering van TOM was een kostenbesparing van 10 procent.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.