1,2 miljoen euro voor onderzoek duurzame logistiek

| Paul de Kuyper

De UT krijgt twee subsidies van elk zes ton voor onderzoek naar duurzame logistiek. Het geld komt van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Photo by: StockXchng | Vincent Desjardins

Een van de beloonde onderzoeken gaat over de rol die 3D-printen kan spelen bij de instandhouding van kapitaalgoederen van onder meer defensie en de vliegtuigindustrie. UT-wetenschappers werken binnen dit project samen met onder andere Thales, Defensie en Fokker Services.

De tweede NWO-subsidie gaat naar een project dat methodes wil onderzoeken om transport en logistiek zo efficiënt mogelijk te maken met een zo klein mogelijk impact op het milieu. Hier is behoefte aan omdat door verstedelijking steeds meer steden dichtslibben.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.