‘Internationalisering is meer dan cijfers’

| Sandra Pool

Student technische geneeskunde Paul Smits zit komend collegejaar in Brussel. Hij is voorzitter van de Europese studentenvereniging AEGEE-Europe. Hij denkt dat de UT nog een slag kan maken op het gebied van internationalisering. ‘Het gaat niet alleen om cijfers.’

Photo by: Rikkert Harink

AEGEE haalt volgens de voorzitter kracht uit persoonlijke connecties en het verbinden van mensen. ‘Ik denk dat die twee elementen een belangrijk aspect zijn als je een internationale universiteit wilt zijn. Binnen de organisatie moeten er goede relaties bestaan tussen de mensen. Het is niet alleen een kwestie van studenten en wetenschappers van elders naar Twente halen. Je moet er als instelling ook voor zorgen dat die mensen binding krijgen met jouw universiteit. Dat kan de UT faciliteren. Ze moet open staan om mensen op persoonlijk en sociaal vlak te binden.’

Smits vervolgt: ‘Daarnaast is het belangrijk internationale studenten te verbinden met Nederlandse. Ik ben actief geweest in het koepeloverleg voor de internationale verenigingen van de UT, UniTe. De internationale gemeenschap en de Nederlandse zijn twee werelden apart. Daar zit best nog een gat tussen. Nederlandse studenten voelen minder behoefte om de moeite te nemen hoe de internationale studenten zijn, wat ze doen en waarom ze in Enschede zijn. Voor hen geldt: ze willen studeren en vrienden maken. That’s it. Volgens mij is het een uitdaging, niet populair om te zeggen, dat de Nederlandse student moet loslaten wat-ie gemakkelijk vindt.’

Lees het hele interview met Paul Smits in het septembernummer van UT Nieuws Magazine dat vandaag verschijnt. Smits vertelt onder meer over zijn werk bij AEGEE, zijn leven in Brussel en zijn interesse in internationalisering.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.