'Een ster trekt een ster aan'

| Maaike Platvoet

De Prizes and Awardscommittee (PAC), die twee jaar geleden als pilot werd ingesteld, blijft bestaan. De commissie adviseert de rector over voordrachten voor wetenschappelijke prijzen, met als doel meer prijzen in de wacht te slepen en de universiteit meer te profileren.

Photo by: Gijs van Ouwerkerk

UT-hoogleraar Julius Vancso is lid van de vijfkoppige commissie, die de afgelopen twee jaar op de UT inventariseerde welke prijzen en awards bestaan en welke onderzoekers daar eventueel aan gekoppeld kunnen worden. Vancso is blij dat PAC blijft bestaan. ‘Tegenwoordig meet men zichtbaarheid en imago van een universiteit steeds meer aan hand prijswinnaars. Denk maar eens aan een Nobelprijswinnaar. En daarnaast: een ster trekt een ster aan. Dat is goed voor de reputatie van een universiteit. Zeker nu we in een steeds meer competitieve wereld leven.’

Impact

De commissie was de afgelopen twee jaar vooral druk met het in kaart brengen van zo veel mogelijk prijzen. ‘Nationaal en internationaal. En dat op verschillende vakgebieden’, zegt Vancso. ‘Daarnaast hebben we gekeken wie zou waarvoor in aanmerking kunnen komen? Op gegeven moment ontwikkel je vanzelf een soort van inventarislijst in je hoofd.’

Belangrijk doel van de PAC is ook om de omgeving bewust te maken van de impact van prijzen. Ook is er nauw contact met decanen en wetenschappelijk directeuren om aanstormend talent in de gaten te houden. ‘Dankzij PAC gebeurt dit nu gestructureerd. Daarvoor was dat meer adhoc. Nu is er een pro-actief beleid’, aldus Vancsco. Hij vindt het goed dat er langzaamaan een cultuuromslag gaande is binnen de Nederlandse universiteiten op het gebied van talent- en excellentiebeleid. ‘Ik ben oorspronkelijk afkomstig uit Canada en in Noord-Amerika is het sowieso veel meer gewoon om je talent te etaleren. Nederlandse onderzoekers zijn daar altijd te bescheiden in geweest.’

JA@UT

Voor het vervolg van PAC wil het college van bestuur nieuwe leden aantrekken. Ook is het de bedoeling om een lid van JA@UT, de Twentse Jonge Academie, te vragen voor de commissie. Op deze manier hoopt het CvB de belangen van junior onderzoekers te behartigen.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.