Minister: geen zorgen over niet aflossen studieschuld

Onderwijsminister Bussemaker maakt zich geen zorgen over oud-studenten die hun studieschuld tijdelijk niet aflossen.

Steeds meer oud-studenten verdienen te weinig om hun studieschuld terug te betalen. Ze kunnen dan vragen om een lager maandelijks aflosbedrag, en begin augustus bleek uit DUO-cijfers dat er steeds vaker van die mogelijkheid gebruik wordt gemaakt.

Minister Bussemaker vindt dat niet zo vreemd. Allereerst vinden door de economische recessie minder mensen een baan, antwoordt ze op Kamervragen van Jasper van Dijk (SP). Daar komt bij dat het oud-studenten makkelijker is gemaakt. Ze hoeven sinds 2009 geen draagkrachtmeting meer aan te vragen, dat gebeurt nu automatisch.

Dat meer mensen gebruik maken van de draagkrachtregeling laat volgens Bussemaker bovendien zien studenten veilig kunnen lenen. Later hoeven ze immers niet meer geld terug te betalen dan ze kunnen missen.

Voor de begroting levert de toename ook geen problemen op, antwoordt de minister verder nog. In de verwachte investeringen is al meegenomen dat een deel van de studieleningen niet zal worden terugbetaald.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.