UT overweegt tentamens en colleges in avonduren

| Paul de Kuyper

Het college van bestuur wil de komende twee jaar onderzoeken of zowel tentamens als colleges ook in de avonduren kunnen plaatsvinden. Overdag is er soms te weinig zaalruimte.

Photo by: Tim Rijnhout

De UT zit momenteel krap in tentamenruimte. Het CvB heeft daarom deze week besloten de komende twee jaar ook tentamens af te nemen in het Capitool. Vorige week werd daarover al een voornemen uitgesproken.

Omdat de UT verwacht ook na die twee jaar overdag een beperkte zaalruimtecapaciteit te hebben, wil het college van bestuur onderzoeken of kan worden uitgeweken naar de avonduren. Gekeken wordt of niet alleen tentamens ’s avonds plaats kunnen vinden, maar ook of er op die uren regulier onderwijs geroosterd kan worden.

Oplossing voor activisme

Collegewoordvoerder Bertyl Lankhaar benadrukt dat het voorlopig om een onderzoek gaat. Het ligt volgens haar zeker nog niet vast dat colleges en tentamens ook ’s avonds worden gepland.

Het CvB realiseert zich dat als avonduren gebruikt gaan worden voor onderwijs studentenactivisme in het gedrang kan komen. Volgens Lankhaar wordt dit meegenomen in het onderzoek. ‘Juist door TOM is veel activisme verhuisd naar de avonduren. We moeten daar een oplossing voor zoeken. Misschien dat een dagdeel roostervrij kan worden gepland voor activisme’, oppert ze.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.