UT 2,3 miljoen euro in de min over 2013

| Paul de Kuyper

De UT sluit 2013 af met een verlies van 2,3 miljoen euro. Dat is een meevaller voor het college van bestuur, want er was een tekort van 4,3 miljoen euro begroot.

Dat staat in het financieel jaarverslag dat het CvB deze week publiceerde.

De financiële man in het college van bestuur, Kees van Ast, is blij met het beperkte verlies over 2013. In een toelichting zegt hij dat er eigenlijk zelfs sprake is van ‘een kleine plus’, omdat de UT het afgelopen jaar extra miljoenen heeft afgeschreven op het ITC-gebouw met het oog op de aanstaande verhuizing van die faculteit naar de campus.

Personele krimp

Dat het tekort lager uitvalt dan begroot, komt volgens Van Ast onder andere doordat eerder ingezette reorganisaties hun financiële vruchten afwerpen. De UT kon in 2013 zo’n 130 fte van de loonlijst schrappen. Deels ging het om promovendi die niet zijn vervangen.

Ook de komende jaren neemt het personeelsbestand nog af. Van Ast verwacht in 2016 iets meer dan 100 fte minder salarissen te hoeven betalen. Ook deze teruggang heeft nog te maken met reorganisaties die de afgelopen jaren zijn ingezet en waarvan de resultaten pas binnenkort merkbaar worden.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.