Terugblik op vijfenveertig jaar toegepaste wiskunde

| Johannes de Vries

Een ‘luchtig’ lustrumsymposium moet zaterdag de vijfenveertigste verjaardag van de opleiding toegepaste wiskunde markeren. Dan blikt onder meer oud-onderwijsdecaan en -opleidingsdirecteur Frank Twilt terug op 4,5 decennium TW.

Twilt raakte in 1969 verbonden aan toegepaste wiskunde, vlak nadat de discipline was toegevoegd aan de toenmalige THT. ‘Er zijn zaterdag zeker ook mensen van het eerste uur,’ relativeert Twilt zijn eigen TW-historie.

Toch houdt juist Twilt zaterdag een naar eigen zeggen ‘luchtig verhaal met een praatje en een plaatje’ over de geschiedenis van TW aan de THT en later UT. Hij herinnert zich dat in zijn eerste jaren ‘de democratiseringsgolf de THT bereikte. Alles kon, dat was een leuke tijd. We hadden pretentieuze plannen en wilden veel vernieuwen. Een groot deel van die vernieuwingen is ook gebleven.’

Het dieptepunt van vijfenveertig jaar TW is volgens Twilt het gedeeltelijk uitbranden van het TW/RC-gebouw (zie foto), het huidige Cubicus. ‘De implicaties waren enorm. Het duurde een jaar voor we weer enigszins normaal verder konden.’

Het benoemen van een hoogtepunt vindt de voormalig opleidingsdirecteur - hij ging in 2003 met pensioen - lastiger. ‘Met zo veel hoogtepunten, is het lastig om er één te benoemen. Misschien wordt zaterdag wel het hoogtepunt. Binnen TW wordt de gelegenheid voor een feestje meestal wel aangegrepen. Het typeert de afdeling: de betrokkenheid en onderlinge band is enorm. Zowel in de staff, als tussen de studenten en de staff, als van alumni. Dat springt eruit!’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.