'Weten wat er voor student met functiebeperking geregeld is'

| Johannes de Vries

De voorzieningen die voor studenten met een functiebeperking worden getroffen, worden in de toekomst centraal geadministreerd. Dat is de belangrijkste uitkomst van het vorige week vastgestelde beleidskader ‘studeren met een functiebeperking’.

‘Nu melden studenten met een functiebeperking zich op allerlei verschillende niveaus,’ licht studentendecaan Renate van Luyk toe. ‘Dat is niet per se erg, omdat de ‘productkwaliteit’ goed is. Maar als er op den duur ook op een ander niveau contact met de student is, moet wel bekend zijn wat er bijvoorbeeld al voor die student geregeld is.’

Momenteel wordt bij wijze van pilot in kaart gebracht welke voorzieningen er voor eerstejaars in de faculteit MB zijn getroffen. Na de zomer moeten vervolgstappen worden gezet. Van Luyk: ‘We willen met onder meer de mensen van functioneel applicatiebeheer gaan kijken hoe we dat goed kunnen regelen. Centraal, maar met aandacht voor de privacy van studenten.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.