Jongeren D66 en GroenLinks tegenover elkaar bij leenstelsel

Vandaag wordt naar alle waarschijnlijkheid het leenstelsel gepresenteerd, als deal tussen de regeringspartijen met D66 en GroenLinks. De jongeren van D66 zien het voorstel, waarbij de basisbeurs wordt afgeschaft, met belangstelling tegemoet. De GroenLinks-jongeren verzetten zich er met hand en tand tegen.

Stefan de Koning (links op de foto) van de Jonge Democraten (gelieerd aan D66) vindt het goed dat er een leenstelsel komt, als het onderwijs er maar op vooruitgaat. ‘We willen wel dat het daadwerkelijk effectief is’, zegt hij. ‘Het akkoord zal zo’n vijf- tot zeshonderd miljoen euro opbrengen. Daarvoor moeten er meer docenten en vooral meer contacturen komen.’

DWARS-voorzitter Hugo van Halder is veel kritischer over de deal die zijn GroenLinks wil sluiten. ‘Het is bijzonder jammer dat deze vier partijen kiezen voor een stelsel dat aantoonbaar de sociale ongelijkheid vergroot en jongeren dwingt om grote schulden op te bouwen.’ Dat GroenLinks het plan om de basisbeurs af te schaffen dreigt te steunen vindt hij dan ook onvoorstelbaar. Volgens Halder gaat zijn partij ‘met de beste intenties totaal de verkeerde kant op’.

In het plan dat vanmiddag gepresenteerd wordt, staat onder meer dat er meer geld naar de aanvullende beurs gaat, als tegemoetkoming aan de wensen van GroenLinks om het onderwijs toegankelijk te houden.

Voor de eigen jongerenorganisatie DWARS is dat dus niet genoeg, terwijl de Jonge Democraten zich er geen zorgen over maken. ‘Je eindigt niet alleen met een studieschuld, maar ook met een diploma. De schuld kun je straks in dertig of veertig jaar terugbetalen en je gaat significant meer verdienen dan iemand die geen hoger onderwijs heeft gevolgd. Het is meer een psychische barrière dan een werkelijke drempel.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.