Mag Uraad iets zeggen over de Xtra-card?

| Maaike Platvoet

Hoe zit het nu precies met het instemmings- of adviesrecht van de Uraad als het gaat om studentenvoorzieningen? Hebben ze ook nog iets te vertellen over de Xtra-card? Studentenpartij UReka zei gistermogen in de vergadering van de universiteitsraad dit te willen uitzoeken.

Aanleiding voor de discussie was het Jaarplan van de Student Union dat ‘ter informatie’ op de agenda stond. Het viel de studentengeleding op dat er ‘maar weinig inhoudelijk’ verteld wordt in dat Jaarplan. ‘En als er grote zaken spelen, zoals nu rondom de Xtra-card, willen we dat ook graag in de Uraad terug zien.’

Alleen advies

Rector magnificus Ed Brinksma liet weten dat de raad alleen inspraak heeft als het gaat om studentenvoorzieningen met betrekking tot de studie zelf. ‘Inzake sport- en campusfaciliteiten kan dat alleen ter advies worden aangeboden. De Student Union legt het instemmingsrecht bij de koepels en bij haar eigen Raad van Toezicht.’ Volgens Brinksma is ruimt tien jaar geleden besloten om deze constructie zo op te stellen, toen de Student Union werd opgericht.

Omdat vragen omtrent deze constructie telkens terugkomen, wil UReka nu precies gaan uitzoeken hoe het zit met het instemmingsrecht rondom de studentenfaciliteiten.

Verder liet Brinksma weten dat hij vindt dat de Student Union ‘het erg goed doet’. ‘Ik bewonder de Union om de wijze waarop zij continu in overleg zijn geweest met de sport- en cultuurkoepel en hen ook hebben kunnen overtuigen om te bezuinigingen.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.