'Campuscard blijft op hoofdlijnen overeind'

| Paul de Kuyper

De Student Union houdt het plan voor de campuscard op hoofdlijnen overeind. Kleine aanpassingen zijn mogelijk, bijvoorbeeld voor welke disciplines apart betaald moet worden.

Photo by: Arjan Reef

Dat zegt Demian Roelofs van de Student Union in een reactie op de petitie die Apollo startte tegen de campuscard. Aanstaande vrijdag overhandigt de cultuurkoepel alle protesten aan de Union. Tot vandaag tekenden 665 mensen de petitie.

‘Op hoofdlijnen is het plan vastgesteld. We gaan door met de implementatie’, aldus Roelofs. Hij wil in gesprek met de tegenstanders om uit te leggen waarom de verandering nodig is, namelijk: veel meer studenten betrekken bij sport, cultuur en de campus.

Volgens hem komen de protesten vooral van de cultuurverenigingen en is de sportkoepel juist positief over de nieuwe kaart.

Betalen per tak van sport

De gebruiker betaalt voor de nieuwe campuscard niet meer één bedrag (65 euro) waarmee vrijwel alles (sport, cultuur) te doen is, zoals nu met de Xtra-Card. De CampusCard bestaat uit een basiskaart van veertig euro plus 22,50 euro voor elke tak van sport of cultuur die wordt beoefend in verenigingsverband.

Apollo vreest door de nieuwe kaart dat cultuurverenigingen 30 procent van hun leden zien opstappen. Veel cultuurliefhebbers zijn nu lid van verschillende verenigingen; dat wordt straks te duur voor hen. Ook heeft Apollo kritiek op de maatregel dat je voor elke discipline binnen een vereniging apart 22,50 euro betaalt.

‘Zie het in perspectief’

‘Wij weten dat actieve studenten die van meerdere verenigingen lid zijn, meer gaan betalen’, reageert Roelofs. ‘Maar die 22,50 euro per discipline moet je wel in perspectief zien. De gemiddelde sporter krijgt op de UT 240 euro subsidie, voor cultuur is dat zelfs 300 euro op jaarbasis.’

Roelofs kijkt nog welke disciplines apart moeten worden belast. ‘Hoe dit wordt ingedeeld, is nu nog niet bepaald. We gaan met de koepels overleggen, en zo nodig ook met de verenigingen. Het is niet de bedoeling een splitsing in verenigingen te creëren.’ Hij kan zich bijvoorbeeld voorstellen dat studenten voor ‘musical’ en ‘theater’, de twee takken van vereniging NEST, één keer de 22,50 euro hoeven te betalen.

Iedereen een campuscard

Op dit moment zijn ongeveer 700 studenten lid van meerdere sport- en/of cultuurverenigingen. Zo’n 2700 zijn lid bij één club, en nog eens 1200 studenten hebben een Xtra-card, maar zijn niet lid van een vereniging. Zij gebruiken die kaart bijvoorbeeld voor de vrije uren, voorstellingen of de fitness.

Roelofs wil dat bijna alle studenten in de toekomst een campuscard hebben. Nu heeft 35 procent een Xtra-card. ‘Studenten hebben het steeds drukker, denk ook aan TOM (het Twents Onderwijsmodel). Wij vinden het reëler een systeem in te voeren dat studenten stimuleert íets aan sport en cultuur te doen, dan een systeem dat stimuleert véél te doen.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.