Nieuw fonds voor jonge innovatieve bedrijven

| Paul de Kuyper

Jonge innovatieve technologiebedrijven die samenwerken met de UT of Saxion kunnen financiering aanvragen bij een nieuw fonds. De Provincie Overijssel en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland stellen 2 miljoen euro beschikbaar voor dit Proof of Concept Fonds.

Photo by: Kennispark

Het nieuwe Proof of Concept Fonds verstrekt leningen tot maximaal 250 duizend euro aan bedrijven die een uitvinding willen vertalen naar een prototype. Innovatieve technologiebedrijven jonger dan vier jaar kunnen bij Kennispark deze financiering aanvragen. Voorwaarde is dat de onderneming al samenwerkt met de UT of Saxion.

De Provincie Overijssel wil met het fonds de regionale economie en de werkgelegenheid stimuleren.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.