'Grootverbruikers' sport en cultuur gaan meer betalen

| Paul de Kuyper

Studenten die lid zijn van twee of meer sport- of cultuurverenigingen gaan volgend studiejaar meer betalen. De Xtra-card wordt vervangen door een nieuwe kaart die duurder uitvalt voor ‘grootverbruikers’ van sport en cultuur.

Photo by: Arjan Reef

De nieuwe Campus Card (de naam staat nog niet helemaal vast) vervangt komend studiejaar de Xtra-card. In plaats van een vast bedrag (afgelopen jaar 65 euro in de voorverkoop), betalen studenten straks per vereniging waarvan ze lid zijn.

De basiskaart kost zoals de plannen nu zijn 40 euro. Per lidmaatschap komt daar 22,50 euro bij. Wie van twee sport- of cultuurclubs lid is betaalt dus 85 euro. De verenigingscontributie staat los van dit systeem en moet ook gewoon betaald worden.

Xtra-card te duur systeem

De Student Union (SU) presenteerde deze week de plannen voor de Campus Card aan alle cultuurverenigingen. Volgens Heleen van der Zaag, voorzitter van cultuurkoepel Apollo, vindt de SU de huidige Xtra-card op de lange termijn te duur. Studenten kunnen nu voor een laag bedrag veel sport en cultuur doen. Iemand die lid is van vijf verenigingen is relatief duur voor de Union.

De SU streeft volgens Van der Zaag naar ‘participatieverbreding’: meer studenten die aan sport of cultuur doen. Wie lid is van één vereniging, of alleen gebruik maakt van inloopuren en cursussen, is met de nieuwe Campus Card voordeliger uit.

Zorgen cultuurverenigingen

De cultuurverenigingen maken zich zorgen over de nieuwe Campus Card. Volgens Van der Zaag is er veel ‘kruisbestuiving bij cultuur’, studenten zijn vaak lid van meer verenigingen. De verenigingen vrezen dat een duurdere kaart leden gaat kosten. Hierdoor zouden kleine cultuurverenigingen onder de kritische bestaansgrens van twintig leden kunnen komen.

Apollo heeft een enquête opgesteld voor studenten die cultuur beleven op de UT. Met de vragenlijst wil de koepel de gevolgen van de Campus Card in beeld brengen.

Donderdag sportverenigingen ingelicht

De Student Union licht donderdag de sportverenigingen in over de Campus Card. Tot die tijd wil het studentenbestuur geen toelichting geven op de plannen.

Wat voor gevolgen de veranderingen hebben voor de fitnesskaart is nog onbekend. Eveneens is nog onduidelijk hoeveel medewerkers en mensen van buiten vanaf september voor de Campus Card gaan betalen.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.