Grote denktank voor de UT van de toekomst

| Paul de Kuyper

Studenten, medewerkers en alumni kunnen in een competitieve denktank meedenken over de koers die de UT de komende jaren gaat varen. De brainstormdag ‘Create the UT of Tomorrow’ vindt plaats op 1 april en is gebaseerd op het studentenevenement Create Tomorrow.

Photo by: Gijs van Ouwerkerk

Tijdens ‘Create the UT of Tomorrow’ buigen studenten, medewerkers en alumni zich over tien cases, waaronder het opleiden van de nieuwe generatie professionals en het versterken van onze identiteit als ondernemende universiteit.

De uitkomsten dienen als input voor de nieuwe UT-koers die het college van bestuur wil varen richting 2020. Het CvB wil zijn strategieplan nog voor de zomer presenteren.

Gezondheid, veiligheid en smart cities

Collegevoorzitter Victor van de Chijs kondigde twee weken geleden aan dat de universiteit de komende jaren wil uitblinken op de thema’s gezondheid, veiligheid en smart cities. Tijdens Create the UT of Tomorrow zoeken de deelnemers naar manieren om de kansen die op deze onderzoeksgebieden liggen te verzilveren.

Het idee voor Create the UT of Tomorrow is afgekeken van Create Tomorrow, de jaarlijkse studentendenktank op de campus (zie foto). Studenten van allerlei universiteiten dragen tijdens dat brainstormevenement oplossingen aan voor cases van bedrijven en overheden.

De grote UT-denktank vindt plaats op 1 april in een grote tent op het Ganzenveld en duurt de hele dag. Aanmelden kan als groep vrienden/collega’s of als individu.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.