TOM-debat: meer flexibiliteit in roosters zoeken

| Paul de Kuyper

Het eerste half jaar TOM was soms te volgepropt. Er moet gezocht worden naar meer flexibiliteit in de roosters, voor zowel zelfstudie als activisme. Dat concludeerde rector Ed Brinksma in een lunchdebat over het Twente Onderwijsmodel.

UT Nieuws en Studium Generale leidden donderdagmiddag in Ravelijn een TOM-debat, om van eerstejaars te horen wat er na een half jaar beter kan binnen het onderwijsmodel. De zaal en een panel van vijf studenten en Ed Brinksma debatteerden over drie stellingen over werkdruk, activisme en het aantal toetsen.

Zelf tijd indelen

‘Ik werk tussen de veertig en vijftig uur aan mijn studie en ik heb niet de vrijheid om mijn tijd zelf in te delen’, liet een student uit het publiek weten. Ook studente biomedische technologie Lisette Vliegen uit het panel zie moeite te hebben met de opgelegde studiedagen van kwart voor negen tot half zes ’s avonds. ‘Je moet ook zelf een planning kunnen maken.’

Volgens Carmen Edelijn, die namens studentenpartij UReka in het panel zat, lijdt het studentenactivisme onder TOM. ‘Voor TOM was activisme makkelijker. Je had veel meer zelfstudie. Kleinere commissies kun je nog wel in de avonduren doen, maar parttime besturen en grotere commissies komen nu echt in de problemen.’

Programma volgepropt

Rector Ed Brinksma erkende dat de studieprogramma’s nu te volgepropt zijn. ‘Een van de doelen van TOM was studenten aan het werk te zetten. Dat is gelukt. We moeten kijken hoe we de roosters flexibeler kunnen maken. Maar we moeten er wel op kunnen vertrouwen dat de uren productief worden ingevuld.’

De rector gaaf aan activisme belangrijk te vinden, maar misschien nog niet in het eerste jaar. ‘Zorg dat je eerst goed landt in je studie.’ Kleine activismetaken passen daar volgens de rector nog wel bij, maar activisme dat meer tijd kost kan beter in jaar twee en drie van je studie.

Veel toetsen

De rector erkende ook dat er veel getoetst is in de eerste TOM-modules. Wiskundestudent Sven Overvelde uit het panel. ‘Ik vind deeltoetsen wel prettig. Dan hoef je niet een hele berg stof in een keer te leren.’

Vanuit het publiek kwam het voorstel om de deeltoetsen te vervangen voor diagnostische toetsen of testen waarmee je bonuspunten kunt verdienen. ‘Dat scheelt werkdruk.’ Decaan onderwijsvernieuwingen Rames Wessel was enthousiast over deze suggestie.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.