Zes studentenverenigingen zijn nu 18+

| HOP, Bas Belleman

Zes studentenverenigingen van verschillende Nederlandse universiteiten hebben besloten om zeventienjarigen te weren, zegt de Landelijke Kamer van Verenigingen. De meeste verzinnen andere manieren om het alcholverbod voor minderjarigen te handhaven. Ook de Enschedese verenigingen kiezen voor alternatieven.

Photo by: Flickr.com | Piutus

Sommige verenigingen hangen foto’s achter de bar van de minderjarige leden, andere hebben betaalpasjes waarmee minderjarige leden geen alcohol kunnen betalen. Want sinds 1 januari is de leeftijdsgrens voor alcoholconsumptie verhoogd van zestien naar achttien jaar.

Zes grotere verenigingen hebben een radicalere oplossing gekozen: zij laten geen minderjarigen meer toe. Dat is jammer, vindt voorzitter Anne Kamp van de Landelijke Kamer van Verenigingen.

De koepelorganisatie adviseert een ander beleid. Zij heeft een standaardovereenkomst gemaakt voor minderjarige leden, waarin ze beloven geen alcohol te drinken. De 48 aangesloten verenigingen kunnen de tekst naar eigen inzicht aanpassen en bijvoorbeeld een geldboete of schorsing als sanctie kiezen.

'Er zijn niet zoveel zeventienjarigen lid van een vereniging en ze worden vaak al snel na aanvang van het studiejaar achttien', zegt Kamp. 'In januari waren er gemiddeld maar vijf of zes leden per vereniging die nog geen achttien waren.'

De invoering van de leeftijdsgrens zou daarom weinig problemen opleveren voor de verenigingen. Daarover stuurde de LKvV zondag een persbericht rond. Over een jaar wordt het alcoholbeleid bij alle 48 aangesloten verenigingen geëvalueerd.

Dit jaar werden er 8.500 nieuwe studenten lid van een vereniging: twaalf procent meer dan vorig jaar.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.