De focus ligt op Brazilë

| Maaike Platvoet

Welke UT-onderzoekers hebben contacten met onderzoekers in Brazilië? Het antwoord op die vraag wil de afdeling internationalisering van Strategie & Beleid zo snel mogelijk in kaart brengen. ‘Brazilië is momenteel één van onze belangrijkste doellanden, waar we grote plannen mee hebben’, aldus internationaliseringsmedewerkers Hanna Lange en Jelle Ferwerda.

De UT is al enkele jaren bezig met opbouwen en intensiveren van relaties in de zogeheten doellanden Brazilië, India, China, Indonesië, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Deze landen vormen de focus voor het internationale beleid. ‘Het opbouwen van relaties vraagt veel investering’, vertelt Lange van Strategie & Beleid. ‘Niet voor niets is er vorig jaar een delegatie van de UT afgereisd naar Brazilië. En ook na de zomer zit een reis in de planning.’ Brazilië is nu een van de doellanden die de meeste aandacht krijgt, omdat er grote stimuleringsfondsen beschikbaar zijn vanuit het land zelf. Ferwerda, internationaliseringsmedewerker bij CTW: ‘Het land zelf stimuleert dus dat studenten en onderzoekers naar het buitenland gaan om ervaring op te doen. Daarnaast kent Brazilië een aantal universiteiten van uitstekende kwaliteit. Wij willen daar ook graag onze studenten en PhD’s naar toe sturen. Bijvoorbeeld voor afstudeeropdrachten of uitwisseling.’

De UT heeft daarom een projectgroep opgericht die de samenwerking met Brazilië moet stimuleren. Deze projectgroep wordt getrokken door Ferwerda. Hij stelde een expertgroep Brazilië samen met onderzoekers die een connectie hebben met de Brazilië. Zoals de CTW-hoogleraren Harry Hoeijmakers en Remko Akkerman, MB-hoogleraar Jaap van Tilburg, ITC-onderzoeker Mark Brussel, en EWI-onderzoeker Luis Pires. Gemiddeld twee maal per jaar komt deze groep bij elkaar om hun activiteiten op Brazilië te bespreken en ervaringen te delen. Ferwerda: ‘We gaan er vanuit dat er nog meer contacten vanuit de UT met Brazilië bestaan. Daarom hopen we dat iedereen die een samenwerking heeft met dit Zuid-Amerikaanse land dat bij mij wil melden.’ Lange zegt dat ze daarnaast ook op zoek zijn naar vakgroepen die juist samenwerking willen aangaan met dit doelland. ‘We stimuleren en faciliteren graag onderzoekers die een project of programma willen starten met een Braziliaanse partner.’

Het doel is uiteindelijk om meer getalenteerde onderzoekers en studenten naar de UT te halen. Er in nu besloten om een aantal Braziliaanse instituten, die hoog staan aangeschreven, vanuit de UT extra aandacht te geven. Dit zijn Universidade de Sao Paulo (USP), Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Estadual de Campinas ( Uni Camp) en Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Het is de bedoeling dat rond september er een netwerkmeeting in Brazilië plaatsvindt met UT-onderzoekers.

Onderzoekers die contacten hebben in Brazilië kunnen contact opnemen met Jelle Ferwerda: [email protected]

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.