'Campus met goede faciliteiten wenselijk'

| Sandra Pool

De Student Union was deze morgen op werkbezoek bij het college van bestuur. Insteek van de bijeenkomst? Een informeel overleg over de brainstormsessie die de SU, de Partij van de UT en UReka vorige maand hadden met zo’n vijftig studenten. ‘We hebben de input besproken en gekeken hoe we dit vorm kunnen geven voor het strategisch beraad’, aldus SU-voorzitter Annemarie Huijink.

Photo by: Rikkert Harink

Uiteraard kwamen er logische en voor de hand liggende ideeën naar voren, zegt Huijink. ‘Er zaten geen verrassingen tussen. Wat me opviel, is dat studenten pleiten voor een aantrekkelijke, levendige campus die ze ook graag tijdens het onderwijs en onderzoek willen inzetten en gebruiken. Als een soort living lab.’

De eerstejaars verblijven volgens de SU-voorzitter momenteel veel en lang op het UT-terrein. ‘Studenten vinden dat er goede faciliteiten moeten zijn op het gebied van sport, cultuur en horeca. En graag betaalbaar. We horen ook geluiden over meer huisvesting om van de campus hét centrum van studerend Enschede te maken. Iedereen die op de campus wil wonen, moet die gelegenheid krijgen.’

Verder is een betere verbinding tussen het O&O-plein en de Bastille wenselijk, zegt Huijink. ‘Iemand grapte een monorail, maar het geeft wel aan dat er iets moet gebeuren.’ Hetzelfde geldt voor de sintelbaan. ‘Als de faciliteiten niet optimaal zijn, gaan studenten ergens anders kijken. Dat willen we niet.’

Iets anders wat aan de orde kwam, was het profiel van de UT-student tijdens sollicitaties. ‘Hier komt nog steeds het ondernemende karakter van de universiteit om de hoek kijken. Studenten willen graag zowel tijdens als naast de studie mogelijkheid hebben om hierin te excelleren.’

De brainstormsessie vormt de basis om het beleid aan te scherpen en dient als input voor het strategisch beraad.

Op donderdag 23 januari is er een terugkoppeling naar studenten van 16.00 uur tot 18.00 uur in Paviljoen Ludica, gebouw 64.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.