Iraanse onderzoekt Enschedees fietsparkeergedrag

| Johannes de Vries

‘Als je voor het eerst in Nederland komt, dan verbaas je je over de hoeveelheid van overal gestalde fietsen,’ zegt Maryam Monirifar, zelf afkomstig uit Iran. Met name de problemen rond station Enschede en in de binnenstad vielen haar op. ‘Toen we zes maanden geleden moesten bedenken waar we onderzoek naar wilden doen, dacht ik daar direct aan.’

Dat onderwerp past goed bij de ITC-course urban planning & management die Monirifar volgt. Uiteindelijk wil ze kunnen voorspellen hoe mensen kiezen waar ze hun fiets stallen. Aangevuld met een inventarisatie van de huidige faciliteiten rond het Enschedese station en in de binnenstad, wil ze uiteindelijk kunnen adviseren welke faciliteiten er nog nodig zijn om fietsparkeerproblemen tegen te gaan.

‘Juist in een land als Nederland, waar 70% van de trips tot 3 kilometer per fiets gemaakt wordt, is dat relevant. Uit interviews blijkt echter dat in ieder geval de Fietsersbond, de gemeente Enschede en ProRail alleen maar onderzoeken hoeveel mensen hun fietsen waar stallen. Kennelijk is er nog niet onderzocht waarom mensen dat doen en hoe ze zich gedragen. Deze stakeholders hebben veel belang bij de uitkomsten van mijn onderzoek.’

Monirifar heeft twee vragenlijsten online staan voor Enschedese fietsparkeerders. Meewerken aan het onderzoek kan door hier aan te geven waar je rond het station je fiets stalt, of door hier vragen te beantwoorden over de fietsenstallingen op het Van Heekplein.