Eerstejaars: te weinig tijd om toetsen te leren

| Paul de Kuyper

Eerstejaarsstudenten in het Twents Onderwijsmodel (TOM) ervaren een hoge studiedruk. Tijdens de eerste module, van september tot half november, had de helft van de studenten niet genoeg tijd om zich voor te bereiden op toetsen. Meer dan de helft zei meer dan veertig uur per week te studeren.

Photo by: Gijs van Ouwerkerk

Dat blijkt uit de studentenevaluatie van de eerste TOM–module onder alle eerstejaars. Ruim 900 studenten (55 procent van de populatie) vulden de enquête in.

Ruim de helft van de eerstejaars zegt meer dan veertig uur per week in de studie te steken. Desondanks hadden ze niet genoeg voorbereidingstijd voor de toetsen. De helft van de ondervraagde studenten geeft aan meer tijd nodig te hebben om goed voor de dag te komen op tentamens.

Over de inhoud van de modules uit het eerste blok waren de studenten overwegend positief. Meer dan 80 procent gaf een voldoende voor de TOM-module. Bijna 4 op de 5 zou bovendien zijn of haar opleiding aanbevelen bij anderen. Over de projecten was 90 procent van de studenten enthousiast.

Het hele rapport wordt (voorlopig) niet openbaar gemaakt. Daardoor is het nog niet mogelijk iets te zeggen over de verschillen per opleiding.

Op dit moment wordt een evaluatie van de eerste TOM-module gehouden onder docenten. De uitkomsten van die enquête zijn waarschijnlijk later deze maand bekend.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.