Eerstejaars in de prijzen

| Charlotte Rompelberg

Bij de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem vielen gisteren acht UT-studenten in de prijs. Het zijn eerstejaars in de exacte en technische vakken die in hun eigen vakgebied de beste resultaten behaalden. Ter aanmoediging voor deze succesvolle resultaten ontvingen ze €500 euro aan prijsgeld.

Photo by: Gijs van Ouwerkerk

In totaal werden gisteren nationaal vijftig eerstejaarsstudenten als jong talent bestempeld. Meer dan de helft van deze studenten behaalde een gemiddelde van boven de negen. Zij ontvingen allen een aanmoedigingsprijs. Onder de winnaars waren acht UT-studenten: Len Spek (wiskunde en technische wiskunde), Max Busch (natuurkunde en technische natuurkunde), Jip Spel (informatica en technische informatica), Rianne van Dommelen (biomedische technologie), Yorick Birkhölzer (advanced technology), Joep van der Linden (chemische technologie) Arjan de Ruijter (civiele techniek) en Koen Dwarshuis (werktuigbouwkunde).

De prijs is bedoeld om studenten in exacte en technische vakken te stimuleren goede resultaten te halen. Er is namelijk vanuit verschillende bedrijven en organisaties veel behoefte aan dit talent. Vandaar dat de belangstelling aan prijzen toeneemt. Dankzij de negen sponsors kunnen meer prijzen worden uitgereikt. De aanmoedigingsprijzen voor 2013 zijn beschikbaar gesteld door het Platform Wiskunde Nederland (PWN), de Stichting Physica, Philips, Shell Global Solutions International, NGI Platform voor ICT-professionals, KVGN, het platform voor de gaswereld, het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR), NWO/CW en Kennispark Twente.

Naast de aanmoedigingsprijs voor Jong Talent reikt de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen ook afstudeerprijzen uit. Een van de prijswinnaar hiervan werd UT-student Maurice Hendrix. Hij ontving de Shell Afstudeerprijs voor Natuurkunde ter waarde van 5000 euro voor zijn computersimulatie van vallende druppels in een vloeistofbad.

Meer informatie over de Jong Talent aanmoedigings- en afstudeerprijzen vind je hier.