Geen propedeuse voor TOM-studenten

| Marije ten Böhmer

‘De Universiteit Twente heeft een vrij uitgebreide uitreikingsceremonie,’ staat nu nog op Wikipedia. Het is maar de vraag hoe lang dat daar nog blijft staan. Met de invoering van het Twents Onderwijsmodel kennen de bacheloropleidingen aan de Universiteit Twente geen propedeuse meer.

‘Niet alle onderwijsinstellingen kennen de propedeuse. Zo wordt bijvoorbeeld aan de Universiteit Maastricht en Universiteit Wageningen geen propedeuse uitgereikt, terwijl aan de Universiteit Twente een vrij uitgebreide uitreikingsceremonie is,’ staat nu nog op Wikipedia. Het is maar de vraag hoe lang dat daar nog blijft staan. Met de invoering van het Twents Onderwijsmodel kennen de bacheloropleidingen aan de Universiteit Twente geen propedeuse meer.

De propedeuse wordt als formeel diploma vermeld in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs bij DUO. De UT heeft verzocht haar opleidingen per 1 september 2014 uit dit register te schrappen omdat de uitreiking alleen nog een traditioneel karakter had. Vanaf 1 september mag de UT daarom geen propedeusediploma’s meer uitgeven. Alle studenten die vóór het begin van het huidige studiejaar aan hun bacheloropleiding zijn begonnen, kunnen tot 1 september 2014 nog wel proberen aan de eisen te voldoen om zo een propedeusediploma in de wacht te slepen. Het traditionele moment van de propedeuse-uitreiking zal daarmee ook van de UT verdwijnen. TOM-studenten zullen hun eigen feestje moeten creëren bij het succesvol afronden van het eerste jaar.

Wetgeving

Vroeger stond nog in de wet dat alle (bachelor)opleidingen in het hoger onderwijs een fase van één jaar moesten hebben met een ‘selecterend en verwijzend karakter’. Met een propedeusediploma op zak zou daardoor een overstap naar een andere opleiding makkelijker zou zijn; alle instellingen zouden het immers erkennen. De bepaling is een paar jaar geleden geschrapt. Een jaar om te 'verwijzen' bleek wel erg lang in verhouding tot de lengte van een bacheloropleiding. De bachelors zouden simpelweg breder moeten worden, waardoor een overstap minder snel nodig is.