TG'ers: 'Nu moeten we onze functie waarmaken'

| Paul de Kuyper , Maaike Platvoet

De BIG-registratie voor technische geneeskunde betekent een erkenning voor een nieuw beroep, zeggen oud-studenten van de opleiding. Ze zijn ‘echt heel blij’ dat nu in de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) is vastgelegd dat zij zelfstandig medische handelingen mogen verrichten. 'Nu moeten we onze functie waarmaken.'

Photo by: Eric Brinkhorst

‘De BIG-registratie is van groot belang voor onze beroepsgroep’, reageert Monique van Lier. Ze studeerde af in 2010 en doet nu promotieonderzoek in het AMC. Tevens is ze secretaris van de Nederlandse Verenging voor Technische Geneeskunde. ‘Het betekent de erkenning voor een nieuw beroep. We mogen nu zelfstandig beslissingen nemen over medische handelingen. Dat is belangrijk. Artsen hebben namelijk niet altijd voldoende kennis van nieuwe technologie om te beoordelen wat de gevolgen zijn voor de patiënt. Een arts kan bij moderne behandeltechnieken dus niet altijd zelf een beslissing nemen. Technisch geneeskundigen hebben die kennis wel.’

Volgens Van Lier betekent de maatregel dat technisch geneeskundigen vanaf nu al het werk kunnen doen waarvoor ze zijn opgeleid. In de praktijk verrichten afgestudeerde TG’ers al wel medische handelingen, maar alleen binnen een ‘verlengde-armconstructie’, aldus Van Lier. ‘Je doet dan iets met toestemming van de arts. Dat was niet ideaal. Nu kunnen we zelf beslissen, ook op momenten dat de arts dat eigenlijk niet kan.’

‘Nog maar een begin’

Sarvi Sharifi is sinds haar afstuderen in 2010 PhD-student in het Neurologic Academic Medical Center van het AMC. Ze behoorde tot de eerste lichting studenten technische geneeskunde. Via de Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde – ‘waar ik iedereen ken’- werd ze op de hoogte gebracht van het nieuws over de BIG-registratie. ‘Ik wist wel dat dit er aan zat te komen, waar was natuurlijk echt heel blij.’ Ze vond het de afgelopen jaren niet vervelend of moeilijk om zonder de BIG-registratie te werken. ‘Ook omdat ik er alle vertrouwen in had dat het wel goed zou komen.’ Toch realiseert ze zich wel dat dit ‘nog maar een begin is’. ‘Nu moeten we ons bewijzen als technisch geneeskundigen en onze functie waarmaken.’

‘Niet meer verwacht’

Niet iedereen had verwacht dat de BIG-registratie er nog zou komen. ‘Om eerlijk te zijn niet meer’, reageert Aisha Meel – van den Beelen. Zij studeerde in 2011 af en werkt nu op de afdeling geriatrie van het Radboud UMC in Nijmegen. ‘Wij hoorden al in ons eerste studiejaar dat de BIG-registratie eraan zou komen. Het was voor mij echt een verrassing dat het nu zover is. Heel mooi, natuurlijk. Zolang de BIG-erkenning er niet was, kregen technisch geneeskundigen ook niet altijd het vertrouwen van de arts dat we bepaalde handelingen kunnen verrichten.’

‘Belangrijk voor onze ontwikkeling’

Wietske Woliner – van der Weg (afgestudeerd in 2012 en nu werkzaam als PhD bij nucleaire geneeskunde op het Radboud UMC) zegt dat TG’ers al jaren op deze BIG-registratie hebben gehoopt. ‘Een paar maanden geleden was het al door de Eerste Kamer. Daar waren wij al heel blij mee en nu is het dan definitief. Ik zie het als een erkenning voor onze beroepsgroep. Of er voor mij in de praktijk veel verandert, weet ik niet. Het was soms al mogelijk om onder verantwoordelijkheid van anderen bepaalde handelingen te verrichten. Deze erkenning is een belangrijke stap voor onze verdere ontwikkeling: we dragen nu zelf verantwoordelijkheid voor medische handelingen.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.