Vrouwennetwerken 3TU's maken vuist

| Sandra Pool

Neelie Kroes, vicepresident van de Europese Commissie en belast met de portefeuille digitale agenda, geeft op maandag 18 november een videoboodschap om de conferentie van de 3TU vrouwennetwerken af te trappen. De bijeenkomst, gehouden op de UT in de Vrijhof en georganiseerd in samenwerking met Delft en Eindhoven, is bedoeld om een vuist te maken. Dat is hard nodig, volgens UT-hoofddocent Marielle Stoelinga. ‘Nederland scoort heel slecht als het gaat om vrouwen in de academische top.’

Het is de eerste keer dat de drie vrouwennetwerken de handen in één slaan. De ochtend bestaat uit internationale lezingen die via een livestream gevolgd kunnen worden. Tijdens het middagprogramma staan er workshops op het menu. Met de conferentie willen de vrouwennetwerken FFNT (UT), DEWIS (Delft) en WISE (Eindhoven) bewustzijn creëren dat er nog een flinke slag gemaakt moet worden. ‘Maar dat niet alleen’, zegt Stoelinga. ‘Binnen de Nederlandse universiteiten moet het beleid ten aan zien van vrouwen aan de top veranderen.’

De academische wereld telt volgens de hoofddocent weinig vrouwen aan de top. ‘Sterker nog: Nederland scoort heel slecht en staat, in vergelijking met andere Europese landen, bijna onderaan de ladder gezien het percentage van vrouwelijke hoogleraren.’ Volgens haar is er sprake van een leaking pipeline. ‘Onderzoeken wijzen uit dat er meer vrouwen dan mannen studeren. Dat er onder vrouwen minder studie-uitval is en dat ze sneller studeren. Kijk je naar de aio’s dan zijn er net iets meer mannen dan vrouwen, maar kijk je naar de postdocs, dan is het aantal vrouwen al veel minder en in de niveaus daarna stromen vrouwen niet door naar de top. Er zit ergens een lek in de pijplijn. Daar willen wij een vuist voor maken.’ Daarnaast wordt het werk van vrouwen minder gewaardeerd. ‘Zet je een vrouwennaam boven wetenschappelijke papers, dan worden ze minder gewaardeerd.’

Een oorzaak voor de lage score van Nederland, ligt deels in het verleden, weet Stoelinga. ‘Nederland was vroeger een rijk land en had een één-verdienersmodel. Wij zijn het niet gewend om allerlei huishoudelijke taken uit te besteden, iemand voor de huishouding in dienst te nemen of een kindermeisje. We hangen nog heel sterk aan het kostwinnersprincipe.’

Volgens Stoelinga komen twee aandachtspunten aan bod tijdens de conferentie. ‘Tijdens workshops bieden we vrouwen tools om aan hun presentatie te werken. Zo is er een workshop onderhandelen die ingaat op de rechtspostie en het onderhandelen over bijvoorbeeld salaris. Daarnaast is er aandacht voor het veranderen van het politieke klimaat binnen de academische wereld. Volgens een recent proefschrift van Marieke van den Brink berusten benoemingen bij promotie-rondes op de dominante groep. Mannen kijken naar mannen, rokers naar rokers enzovoorts. En dat terwijl gerenommeerde studies het tegenovergestelde beweren en aantonen dat diverse teams beter presteren, de business value verhogen en met meer en betere creatieve ideeën komen.’

Meer informatie over de conferentie is hier te vinden.