'Ons marktaandeel stijgt'

| Sandra Pool

De meeste studenten hebben de eerste colleges inmiddels achter de rug en, met de feestelijke opening van het academische jaar, vandaag in het Muziekcentrum, is de start van het nieuwe collegejaar officieel ingeluid.

Photo by: Arjan Reef

Onder grote belangstelling werd vandaag, maandag 2 september, in het Muziekcentrum van de Enschedese binnenstad het academisch jaar officieel ingeluid. De plechtigheden vormden tevens de officiële start van het Twents Onderwijsmodel en het University College ATLAS.

Rector Ed Brinksma stond er uitvoerig bij stil tijdens zijn openingswoord, maar blikte eerst kort terug op het vorige collegejaar. Hij meldde een aantal mijlpalen op valorisatiegebied en noemde de komst van The Gallery en de opening van de High Tech Factory. ‘Het aantal bedrijven dat voortkomt uit de UT ligt boven de 800. En we hebben twee bezoeken gehad van de minister van Economische Zaken, Henk Kamp.’

Over het huidige collegejaar en de toekomst: ‘We leven in een wereld die in verandering is als nooit te voren. Wat wij de studenten nu leren, is over drie jaar weer uit. De studenten van nu moeten we zelfredzaamheid meegeven. Ze gaan werken in een omgeving die wij nu nog niet kennen.’ Vervolgt: ‘We moeten daarom naar een instituut dat studenten zelf leert leren. Dit vraagt om een ondernemende houding, een multidisciplinaire aanpak. We willen studenten die ontwerpen en ondernemen.’

Volgens de rector is de belangstelling voor het nieuwe onderwijs groter dan ooit te voren. ‘Ons marktaandeel stijgt met vier procent en we zien groei bij alle opleidingen. We verwachten dit jaar negenduizend studenten op de campus.’ Hieronder een klein aantal ATLAS-studenten. ‘Dertig studenten die beginnen met een heel andere manier van leren, speciaal bedoeld voor mensen die breed hun talent tot uitdrukking willen laten brengen.’ Vervolgt: ‘Wat kunnen we zeggen uit het succes van het nieuwe onderwijs en de pilot? Het is een cultuuromslag waar we de komende jaren hard aan gaan werken. De pilot bij elektrotechniek laat zien dat bijna tachtig procent het eerste jaar heeft gehaald en dat is een ongekend resultaat.’

Na het openingswoord was het podium voor de gastspreker, David E. Goldberg. Hij is emeritus hoogleraar informatica aan de University of Illinois en een van de grondleggers van de Big Beaconbeweging, opgericht om het onderwijs in de ingenieursopleidingen te vernieuwen. Hij sprak over de transformatie van het onderwijs. 

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.