Fietsoversteken campus aangepakt

| Redactie

Het facilitair bedrijf van de UT en de gemeente Enschede verhogen de komende weken drie fietspaden op de campus om zo de veiligheid te verbeteren. Het gaat om de gevaarlijke fietsoversteekplaatsen op de Boederijweg bij de Drienerburght, op de Drienerlolaan voor de Vleugel en op De Zul bij gebouw Ravelijn. Hier vinden geregeld bijna-aanrijdingen plaats en soms schept een auto zelfs een fietser.

De drie oversteekplaatsen komen op een verhoging te liggen zodat automobilisten het fietspad met een lagere snelheid naderen. Ook komt er meer en betere verlichting en zal de begroeiing rond de kruispunten laag gehouden worden. Het facilitair bedrijf verwijdert bij De Zul een boom die het zicht belemmert.

De voorrangsborden die de fietskruisingen aankondigen, komen dichter bij de oversteekplaats te staan, in de hoop dat automobilisten beter weten waar ze de overstekende fietsers kunnen verwachten. Bij de Drienerlolaan wordt het fietspad bovendien iets verlegd, zodat die vloeiender aansluit op de rijbaan. Nu zit er nog een haakse bocht in de fietsroute voor de oversteek.

Alle maatregelen samen moeten de verkeersveiligheid op de campus verhogen. Op de drie oversteken is de verkeerssituatie nu onoverzichtelijk. Fietsers hebben voorrang maar moeten er vaak op het laatste moment uitwijken voor automobilisten die hen niet of slecht hebben kunnen zien aankomen. Een enkele keer leidt dat tot een aanrijding (zoals anderhalf jaar geleden, zie foto).