Kamergarantietermijn jaar korter

| Redactie

Buitenlandse studenten krijgen in de toekomst een jaar lang gegarandeerd een kamer in Enschede. Nu hanteert de UT nog een kamergarantietermijn van twee jaar. Een kortere termijn is nodig omdat het aantal internationale studenten groeit bij een gelijkblijvend aanbod van wooneenheden. De universiteitsraad stemde woensdagochtend in met de nieuwe nota Huisvesting waarin deze maatregel staat aangekondigd.

De UT gaat bij kamergarantie uit van het woonplaatsbeginsel. Iedereen die een reistijd heeft van drie uur of meer kan rekenen op woonruimte op de campus of in de stad. Dat gaat vooral op voor de buitenlandse studenten, al vallen de Duitsers die van net over de grens komen hier buiten. Die kamergarantietermijn wordt teruggebracht van twee naar een jaar. Na dat eerste jaar moeten studenten zelf woonruimte hebben gevonden.

De UT verwacht de komende jaren meer internationale studenten en medewerkers te moeten huisvesten. Ook moeten er kamers beschikbaar komen voor het University College ATLAS dat in 2013 van start gaat. Studenten van dat bijzondere bachelorprogramma hebben de verplichting de eerste twee jaar op de campus te wonen. De UT wil met huisvester Acasa bespreken of flats van Calslaan-Nieuw kunnen worden ingezet voor ATLAS-studenten.

Verwacht wordt overigens dat het aantal studenten aan de faculteit ITC zal dalen door teruglopende subsidies. Mede daarom wordt overwogen het ITC-hotel in eerste instantie ook in te zetten voor uitwisselingsstudenten en internationale PhD’s en medewerkers. Verder zal worden onderzocht of het ITC-hotel kan worden verkocht onder voorwaarden van huurgarantie voor in ieder geval vijf jaar. Hetzelfde onderzoek wordt gedaan voor het complex Stadsweide waar de UT 55 appartementen bezit. Vooral in Stadsweide heeft de UT te maken met hoge exploitatiekosten.

Volgens de nota ‘Huisvesting internationale studenten en medewerkers’ is nog onduidelijk of vanuit de herontwikkeling van gebouw Hogekamp huisvestingsmogelijkheden worden ontwikkeld voor de internationale doelgroep. Ook is nog onbekend of gebouw Drienerburght, het conferentiehotel, in de toekomst kan worden ingezet voor huisvesting. 

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.