Vier Veni’s voor UT-onderzoekers

| Redactie

UT-onderzoekers Tatiana Filatova (MB-vakgroep CSTM), Femke Nijboer (EWI-vakgroep HMI), Léon Woldering (EWI-vakgroep TST) en Floris Zwanenburg (EWI-vakgroep NanoElectronics) hebben een Veni-subsidie gekregen van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Deze beurs van 250 duizend euro is bedoeld voor jonge talentvolle wetenschappers. Zij kunnen hiermee drie jaar lang werken aan hun onderzoek.

Tatiana Filatova gaat vanuit een beleidsoogpunt onderzoek doen naar het veranderend menselijk gedrag door veranderingen in het klimaat, in het bijzonder bij overstromingen.

Femke Nijboer wil het nu nog langzame maatschappelijke en ethische debat rondom neurotechnologieën stimuleren. Volgens haar smelt technologie steeds meer samen met ons lijf en onze hersenen. Met onder andere interactieve theatervoorstellingen hoopt ze de toekomst zichtbaar en bespreekbaar te maken.

Léon Woldering doet onderzoek naar de zelforganisatie van unieke silicium deeltjes. Om computers steeds sneller te kunnen laten werken, zijn in de nabije toekomst nieuwe fabricageprocessen noodzakelijk. Dit onderzoek bestudeert de zelforganisatie van silicumdeeltjes dat mogelijk als basis voor een nieuwe fabricagemethode kan dienen.

Floris Zwanenburg zet de Veni in om silicium transistoren voor quantumcomputers te onderzoeken. Computers kunnen nog krachtiger worden als ze kwantummechanisch rekenen. Zijn onderzoek richt zich op de realisatie van kwantumbits in een siliciumschakeling waarvan de fabricage eenvoudig verenigbaar is met de huidige chipindustrie.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.