In memoriam prof. dr. Herman B.K. Boom

| Redactie

Met droevenis hebben we kennis genomen van het overlijden op 28 april van onze oud-vakgroepvoorzitter en collega prof. Herman Boom.

Prof. Boom heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de Biomedische Technologie in Twente. Hij werd op 1 december 1976 benoemd tot Lector Medische Elektronica bij de afdeling Elektrotechniek van de toenmalige Technische Hogeschool Twente. In 1980 werd dit lectoraat omgezet in een gewoon hoogleraarschap aan de Universiteit Twente. Tot zijn pensionering in 1997 leidde hij de vakgroep Bio-Informatica. Daarnaast was hij voorzitter van het Coördinatie Centrum voor Biomedische Technologie (CCBMT), een voorloper van het huidige onderzoeksinstituut MIRA en de opleiding Biomedische Technologie. Herman was ook buiten de universiteit actief in overlegorganen en besturen, zoals het Medisch Spectrum Twente, het Roessingh, Hogeschool Saxion en landelijke instellingen en verenigingen.

Herman Boom was afkomstig van de Universiteit Utrecht, waar hij als natuurkundige was gepromoveerd op gebied van de elasticiteit van het hart en waar hij een ruime onderwijs- en onderzoekservaring had opgedaan. In Twente werd hij verantwoordelijk voor onderwijs en onderzoek in een breed deel van de biomedische technologie. Hij was actief op gebied van het elektrische en mechanische gedrag van hart- en skeletspieren, elektrofysiologie, zenuw-, hersen-, en ruggenmergstimulatie en revalidatietechnologie en tilde het wetenschappelijk niveau van de vakgroep naar een hoger plan dankzij zijn nieuwsgierigheid, intelligentie, kritisch vermogen en nauwkeurigheid. Hiermee dwong hij respect af en vestigde hij zijn positie binnen en buiten de faculteit en de universiteit.

We herinneren ons Herman Boom als een gedreven wetenschapper en een goede collega. Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Prof. Peter Veltink, vakgroepvoorzitter Biomedische Signalen en Systemen

namens (oud)collega’s van

Vakgroep Bio-Informatica

Vakgroep Biomedische Signalen en Systemen

Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica

Onderzoeksinstituut MIRA

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.