'Afschaffen coöptatie slecht voor campussfeer'

| Redactie

De Centrale Bewonersraad Drienerlo (CBR) maakt zich ongerust over de huisvestingsplannen van het CvB. Ze uiten hun zorgen in een open brief aan het college. Vooral het voornemen de coöptatie (huidige bewoners kiezen nieuwe bewoner) gedeeltelijk af te schaffen stuit de CBR tegen de borst. `Dat betekent een erosie van de goede campussfeer.'


De campusbewoners hebben drie kritiekpunten op de nota huisvesting waarover UT-Nieuws eind september berichtte. Ten eerste vinden ze het plan te vaag en vragen ze het college van bestuur de maatregelen te concretiseren. Daarnaast zijn ze bang dat Acasa te veel de touwtjes in handen krijgt doordat het CvB de huisvesting van internationale studenten volledig uitbesteedt aan woningstichting De Veste, het moederbedrijf van Acasa.

Het derde en belangrijkste punt van de bewonersraad is de suggestie van het college van bestuur dat de coöptatie gedeeltelijk wordt afgeschaft. `Dat stuit ons bijzonder tegen de borst', reageert Elwin Reimink van de CBR. `Studenten leven op de campus in woongroepen en die zijn als een warm bad. Ze zorgen voor sociale controle. Coöptatie is de sleutel tot de goede sfeer die heerst op de campus. Afschaffen daarvan betekent een erosie van de campussfeer.'

Reimink benadrukt dat de CBR wel verheugd is dat het college van bestuur de huisvestingsproblematiek van internationale studenten en promovendi wil aanpakken. `We vragen het CvB alleen terug te gaan naar de tekentafel, samen met Acasa en de bewoners.'

Reimink ziet andere oplossingen voor het huisvesten van internationale studenten dan ze op te dringen aan woongroepen die gewend waren aan hun coöptatierecht. `Je kunt tijdelijk woonruimte buiten de campus zoeken, of je kiest voor het ITC-model, waarbij je huisvesting huurt voor buitenlandse studenten. Bovendien kan het college op langere termijn nieuwe huisvesting op de campus realiseren. Daarbij moet dan direct rekening worden gehouden met de wensen van internationale studenten. Die woonwensen wijken nogal af van de Nederlandse student, doordat buitenlandse studenten met een beurs vaak onder grote tijdsdruk staan en snel willen afstuderen.'

Binnenkort vindt er overleg plaats tussen college van bestuur en de campusbewoners. In een eerste reactie benadrukt CvB-woordvoerder Paul van Tongeren dat de beleidsnota huisvesting die naar de CBR is gestuurd, een concept is. `Alle reacties worden bekeken en waar mogelijk verwerkt.' Hij wijst wel op de noodzaak om in voorkomende gevallen studenten een plaats te geven in een woongroep. `Door de coöptatie is er een kleine groep studenten die nooit woonruimte vindt. Dat is misschien vervelend, maar uiteindelijk is het college van bestuur ervoor verantwoordelijk dat elke student een plekje krijgt. Er zullen heus niet voortdurend zomaar studenten gedropt worden.'

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.