Coen Bron en `de kunst van het programmeren'

| Redactie

Vorige week is op 15 augustus de voormalige hoogleraar Informatica Coen Bron overleden. Hij werd 69 jaar. Prof. Bron kwam in maart 1973 bij de THT als lector in de afdeling Elektrotechniek om onderwijs te geven in de `programmatuurkunde'. Daaraan voorafgaand was hij als medewerker chemische technologie aan de TH Eindhoven met het programmeren van computers in aanraking gekomen. In de groep van prof. Dijkstra was hij intensief betrokken bij de ontwikkeling van het multiprogrammeringssysteem op de Elektrologica X8 computer en ingeschakeld bij het onderwijs in Algol 60.

Coen Bron heeft zich in de tien jaar dat hij aan de TH Twente verbonden was vooral ingezet om de toen reeds zichtbare `software crises' het hoofd te bieden. In het bijzonder heeft hij bijgedragen aan de ontwikkeling van goede gereedschappen voor toepassingen op minicomputers. Als eerste werd een Pascal cross-compiler op de DEC10 ontwikkeld voor de PDP11-serie met een `run-time'-uitbreiding voor parallelle programmaverwerking. Later werd op basis van nieuwe programmeerinzichten de taal Modulair Pascal ontworpen. Met de inzet van afstudeerders werd daarvoor een compiler en een bijbehorend operating system gerealiseerd. Diverse projecten, o.a. bij bandenfabriek Vredestein, hebben hier succesvol gebruik van gemaakt.

Bij de oprichting van de faculteit Informatica in 1981 werd prof. Bron voorzitter van de vakgroep SPA (Systeem-Programmatuur en -Apparatuur). Vermeldenswaard is zijn bezorgdheid om het grote aantal studenten dat toen tot de nieuwe studie Informatica werd toegelaten. In een protestbrief aan het CvB voorziet hij bij toelating van 240 eerstejaars grote capaciteitsproblemen en een ernstige bedreiging van de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. In 1982 verruilt hij zijn aanstelling aan de THT voor een vacante positie in Groningen mede op grond van zijn voorkeur voor kleinschaligheid.

Zijn inbreng ten aanzien van systeemprogrammering heeft ook na zijn vertrek invloed gehad op het onderwijs en latere projecten in de vakgroep. De (oud-)medewerkers van de huidige Embedded Systems leerstoelen die hem gekend hebben, denken met veel waardering terug aan zijn scherp inzicht en zijn inspirerende benadering van de `kunst van het programmeren'.

Ook namens de huidige faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica wensen wij de familie veel sterkte bij dit verlies.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.