Waar is dat Engels eigenlijk voor nodig?

| Redactie

Zo lang ik me kan herinneren, vond iedereen het buitengewoon belangrijk dat er in het VWO ruim aandacht besteed werd aan Nederlands. Een van de argumenten daarvoor was de stelling dat je zonder een zeer goede actieve en passieve taalvaardigheid een academische opleiding wel kon vergeten. Hoewel ik geneigd ben wat wantrouwig te staan tegenover stellingen waar iedereen het tijdens de borrel roerend

Zo lang ik me kan herinneren, vond iedereen het buitengewoon belangrijk dat er in het VWO ruim aandacht besteed werd aan Nederlands. Een van de argumenten daarvoor was de stelling dat je zonder een zeer goede actieve en passieve taalvaardigheid een academische opleiding wel kon vergeten.

Hoewel ik geneigd ben wat wantrouwig te staan tegenover stellingen waar iedereen het tijdens de borrel roerend over eens is, denk ik dat deze in grote lijnen wel klopte. Met uitzondering dan van de opleiding tandheelkunde.

Maar in het kader van het voornemen van de concernleiding om de UT nog verder op te stoten in de vaart der volkeren, is nu een gedragscode uitgevaardigd om al het masteronderwijs in het Engels te gaan geven. En dan nog wel zonder kwaliteitsverlies!

Laten we wel wezen: vrijwel alle studenten kunnen zich op vakantie, in de kroeg en in bed heel aardig in het Engels redden en een Engels studieboek doorwerken lukt ook best, maar veel hoger dan het niveau van een - pak weg - veertienjarige, aangevuld met een vaatje vakjargon zal de actieve beheersing van dat Engels toch niet zijn.

Als dat als voldoende wordt beschouwd, had dat Nederlands op het VWO bij nader inzien dus best na de tweede klas mogen stoppen!

En voor de meeste docenten geldt een vergelijkbaar verhaal. Die brengen, door de bank genomen, wel wat minder tijd in bed en kroeg door, maar het Engelstalig gestuntel op internationale congressen wel eens vergeleken met een discussie tussen vakgenoten in het Nederlands? Op die congressen is er geen (betaalbaar) alternatief maar als we hier besluiten om alleen maar Engels tegen elkaar te gaan praten, doen we dat onszelf aan.

Verder moeten docenten die een beetje zielig zijn omdat ze nog niet zo goed Engels kunnen, naar een cursus (niet te lang, want voor de hele UT is kÇ 65 gereserveerd). Laat me niet lachen. Alsof je met een cursus je taalvaardigheid even op kunt krikken tot moedertaalniveau! Gelukkig wordt tijdens deze cursus wel speciaal aandacht besteed '..aan het ontwikkelen van didactische vaardigheden in relatie tot het gebruik van de Engelse taal als instructietaal..' Krijgt u er ook zo'n zin in?

En voorts dienen alle studenten aantoonbaar te beschikken over voldoende Engelse taalvaardigheid. Hé? Mogen we ineens in het WO selecteren aan de poort? Dat was me even ontgaan. Ik had altijd begrepen dat je met een VWO-diploma van het goede soort de toegang tot een Bacheloropleiding niet geweigerd kon worden en verder had ik begrepen dat een afgestudeerde Bachelor naar minstens één masteropleiding moest kunnen doorstromen zonder nadere voorwaarden. Dus op welk moment moeten die aanvullende eisen ten aanzien van het Engels precies op tafel komen?

Kortom, we mogen weer eens een vierkante cirkel ontwerpen ter meerdere eer en glorie van, ja van wat eigenlijk?

Wat wél weer goed nieuws is: de NCRV gaat Hartslag uitzenden!

Godfried van Lieshout


Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.