Leer voor je leven

| Redactie

Een leven lang leren, want 'ook na je universitaire opleiding ben je er niet'. Dat zeggen Hilje Peters en Jackelien ter Burg van TObias, de studievereniging van Toegepaste Onderwijskunde. TObias houdt volgende week dinsdag ter gelegenheid van het derde lustrum een symposium met de titel 'Life Long Learning, leer voor je leven'. Tijdens de themadag zitten de deelnemers niet alleen in de schoolbanke

Een leven lang leren, want 'ook na je universitaire opleiding ben je er niet'. Dat zeggen Hilje Peters en Jackelien ter Burg van TObias, de studievereniging van Toegepaste Onderwijskunde. TObias houdt volgende week dinsdag ter gelegenheid van het derde lustrum een symposium met de titel 'Life Long Learning, leer voor je leven'. Tijdens de themadag zitten de deelnemers niet alleen in de schoolbanken, er staan ook excursies en workshops op het programma.

Dit jaar is door de Europese Commissie uitgeroepen tot 'European Year of Lifelong Learning'. Onderwijs en training zijn voor de Europese burger steeds belangrijker, alleen al door de vele veranderingen als gevolg van de mondialisering van de samenleving en de opkomst van de informatiemaatschappij.

'Van iedereen wordt verwacht dat ze op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen. Maar dat betekent dus wel dat je leren ook leuk moet blijven vinden', aldus. 'Daar willen we met het symposium vooral aandacht aan besteden. Hoe houd je leren leuk. We willen een breed beeld schetsen van levenslang leren in het beroepsonderwijs, de volwasseneneducatie en bedrijfsopleidingen. Voor TO-studenten is het bovendien mooi dat ze zien wat er in de praktijk gebeurt en maken ze kennis met afgestudeerden.'

Het thema wordt op een drietal manieren gepresenteerd. 's Ochtens zullen vier sprekers een presentatie verzorgen. Hieronder bevinden zich drs. Al Greiner van de Stichting VIVO, die zal spreken over het aantrekkelijk maken van onderwijs en opleidingen. De inleiding van drs. P. van den Dool van het Ministerie van Economische Zaken gaat over digitale geletterdheid als voorwaarde voor de 'techknowledgy workers' van de toekomst.

's Middags zijn er, naast verschillende workshops, ook excuries naar het Instituut voor Leerplanontwikkeling, het Centrum Vakopleidingen Enschede, het Twents Avondcollege en Polaroid Europa.

Het TObias-symposium vindt plaats op dinsdag 29 oktober van negen uur 's morgens tot vijf uur 's middags in het CC-gebouw in zaal 2.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.