INFO

| Redactie

Algemeen Besluiten College van Bestuur d.d. 16 oktober 1997 -Het CvB heeft prof.dr. P.M.G. Apers benoemd tot decaan van de faculteit der Informatica voor de periode van 1-1-1998 tot 1-7-1999. -Het CvB heeft prof.dr. P.B. Boorsma benoemd tot decaan van de faculteit der Bestuurskunde voor de periode van 1-1-1998 tot 1-1-2003. -Het CvB heeft besloten in principe tot voortzetting van debeurzenregeling

Algemeen

Besluiten College van Bestuur

d.d. 16 oktober 1997

-Het CvB heeft prof.dr. P.M.G. Apers benoemd tot decaan van de faculteit der Informatica voor de periode van 1-1-1998 tot 1-7-1999.

-Het CvB heeft prof.dr. P.B. Boorsma benoemd tot decaan van de faculteit der Bestuurskunde voor de periode van 1-1-1998 tot 1-1-2003.

-Het CvB heeft besloten in principe tot voortzetting van debeurzenregeling voor eerstejaars studenten (150 beurzen van f5.000) via het Universiteitsfonds ten laste van het bedrijfsleven en de 3e geldstroomfondsen van de faculteiten. Nadere besluitvorming zal plaatsvinden omtrent de exacte invulling van de regeling.

-Het CvB heeft prof.dr. W.G. van Aken herbenoemd als hoogleraar Fysiologie I voor 0,2 fte bij het Biomedisch Technologisch Instituut, voor een periode van 3 jaar ingaande 1 september 1997.

d.d. 23 oktober 1997

-Het College heeft de faculteit T&M toestemming gegeven om tot werving voor de leerstoel Geneeskunde en Management over te gaan en verleent daarbij de gevraagde ontheffing van de advertentieplicht.

-Het College heeft de Universiteitsraad verzocht over te gaan tot hernieuwde bevoegdverklaring van de Stichting Universiteitsfonds Twente voor een periode van drie jaar voor de bijzondere leerstoel Celbiofysica.

-Het College heeft de faculteit TO toestemming gegeven om tot werving voor de leerstoel Teleleren over te gaan en verleent daarbij de gevraagde ontheffing van de advertentieplicht.

-Het College heeft de faculteit WB toestemming gegeven om tot werving voor de leerstoel Technische Stromingsleer over te gaan en verleent daarbij de gevraagde ontheffing van de advertentieplicht.

-Het College heeft ingestemd met polsing van de door de faculteit Informatica beoogde kandidaat voor de leerstoel Informatiesystemen.

-Het College heeft de heer prof.dr. J.M. Pieters benoemd tot decaan van de faculteit der Toegepaste Onderwijskunde voor de periode van 1-1-1998 tot 1-7-1999.

-Het College heeft kennis genomen van de voorliggende rapportages Onderzoek Stimulerings Fonds en zendt deze ter informatie toe aan de Universiteitsraad.

Kandidatenlijsten verkiezing Centrale Studentenraad op 3 december 1997

Lijst 1: Kiesvereniging Progressieve Samenwerking (KPS). 1.Willem Strijbosch, 2.Tabitha Dingjan, 3.Jan Willem van Veen, 4.Henkjan Gersen, 5.Hilde Laffeber, 6.Maarten Bosscher, 7.Cornelie van Driel, 8.Xander de Vries, 9.Erik Kolkman, 10.Christa Klijn, 11.Joep Beving, 12.Luuk Lummen, 13.Marcella Slechtenhorst, 14.Floriaan Tasche.

Lijst 2: Democraten Drienerlo. 1.S. Onink, 2.N. de Zwart, 3.P. Brouwer, 4.R. Klompjan, 5. M. Sewalt, 6.M. Schiphorst, 7.P. Arends, 8.J. Reuzel,9.J. van Nunen, 10.M. Martens, 11.B. de Jong, 12.J. ten Pas, 13.M. Simons, 14.C. Dillerop, 15.P. van Beekum, 16.D. Dijkstra.

Lijst 3: CaBaal. 1.Jeroen van den Bos, 2.Sjoerd Pater, 3.Remco Vogelezang, 4.Femke Box, 5.Susanne van Dijk, 6.Marcel Kiers, 7.Wilfred Kleinjan, 8.Frank de Nobel.

Bureau Internationale Samenwerking

Zomerbeurzen Israel. In het Kader van het Cultureel Verdrag tussen Nederland en Israel zijn er weer een aantal zomerbeurzen beschikbaar voor de zomer van 1998. Sluitingsdatum aanmelding is 1 januari 1998. Voor Noorwegen zijn er eveneens weer (verschillende onderwerpen) zomerbeurzen beschikbaar de sluitingstermijn hiervoor is 15 februari 1998. Informatie en aanmeldingsformulieren beschikbaar bij BIS, Joke Heisterkamp, Boerderij op dinsdag, woensdag en donderdag van 10.00 tot 13.30 uur, tel. 053-4894697.

Wetenschapswinkel UT

Wijzer en rijker worden? Wil je een praktijkopdracht doen, waar je studiepunten en wat geld mee kunt verdienen? Zie onderstaande projecten of kijk op Internet: http://www.twenteweb.nl/wewi/index.stm.

Kinderopvang Okido

Marktonderzoek adviesbureau

Voorzieningenniveau Kunst en Cultuur

Onderzoek naar digibeten

Cursus EHBO

Apollo en de Sportraad organiseren gezamenlijk een cursus EHBO. De cursus start in januari 1998 en bestaat uit twaalf lessen van twee uur. Kosten: f75. Inschrijven voor 16 december 1997. Informatie: Sportraad UT, tel. 053-4891144, fax 053-4359890.

Promoties

Dominicus Kasilo over 'Profitability impact of working capital investment decisions', 20 november 1997, 13.15 uur, BB2.

Maarten IJzerman over 'Design and evaluation of a hybrid orthosis for people with paraplegia', 21 november 1997, 13.15 uur, BB2.

Wilko Emmens over 'Tribology of flat contacts and its application in deep drawing', 21 november 1997, 15.00 uur, BB2.

Gert Baardman over 'Design and evaluation of a hybrid orthosis for people with paraplegia', 21 november 1997, 16.45 uur, BB2.

Iris Leene over 'Innovatie bij gemeentelijke sociale diensten', 26 november 1997, 15.00 uur, BB2.

Hermanus Brus over 'Compliance and patient education in rheumetoid arthritis', 26 november 1997, 17.00 uur, BB2.

Markus Vink over 'Efficiency in higher education', 28 november 1997, 13.15 uur, BB2.

Alle faculteiten

Integrand

Wij zijn voor de volgende projecten op zoek naar:

1) Een TBK-I/BIT-student voor informatiesystemen-onderzoek bij BOLS in Zoetermeer. Ref 589 2) Een EL-student voor schakelingen-onderzoek bij een bedrijf in Winschoten. Ref 567. 3) Andersen Consulting te Zeist zoekt een afgestudeerde INF-student voor geavanceerde intra- en internetpagina's-opdracht. 4) 2 TBK/BSK-studenten voor het opzetten, inrichten en evalueren van interactief pilotproject op het gebied van communicatie. Ref 584. 5) Een TBK-L-student voor een onderzoek naar voor- en nadelen van het uitbesteden van transport bij een bedrijf in Hengelo. Ref 587. 6) 2 TBK/BSK-studenten voor ISO-normering-opdracht bij een management consultancy bedrijf in Zutphen en Lookeren. Ref B30. 7) Een EL/WB-student voor beveiligingssystemen-onderzoek bij een bedrijf in Almelo. Ref 581. 8) 2 kandidaten voor junior (IT) consultant pakket implementatie bij KMPG systems (businessunit van KPMG management cosulting) Ref B21. 9) Een BSK/TBK-student voor een functie als financieel beleidsmedewerker, evt. vaste baan, bij een bedrijf in Almelo. Ref 585. 10) Een TBK-p/CT-student voor een functie als onderhandelaar tussen het bedrijf en haar grondstof(hars)leveranciers bij een bedrijf in Almelo. Ref 588 # Er staan ook een aantal ING stage opdrachten bij ons open. Wij zoeken het hele jaar studenten die een jaar bestuurservaring bij ons willen opdoen. Informatie: Integrand Twente, Vrijhof 120, tel. 053-4893909.

Gezocht: studenten

1)Voor een onderzoek naar digibeten. 2)Voor een onderzoek Voorzieningenniveau Kunst en Cultuur. Zie mededeling algemeen onder Wetenschapswinkel UT.

UniConsult

UniConsult Twente is een non-profit studentenadviesbureau op het gebied van bedrijfskunde, bestuurskunde en techniek en maakt deel uit van een landelijk netwerk. Doelstelling enerzijds is de academische kennis van studenten toegankelijk te maken voor bedrijven en anderzijds studenten de mogelijkheid te geven om ervaring op te doen in hun vakgebied. Wij proberen deze doelstelling te bereiken door op projectmatige wijze gemotiveerde, bijna afgestudeerde studenten in te zetten bij adviesopdrachten. UniConsult-projectmanagers begeleiden het gehele project. Voor elk project worden 1 of meerdere studenten geselecteerd voor de uitvoering. Taken projectmanager: afspraken met en bezoek aan bedrijven om een plan van aanpak te maken, studenten werven, begeleiding studentadviseurs. Wij zoeken niet alleen TBK studenten; op dit moment zijn er studenten van 5 studierichtingen actief. Mocht je 2e jaars of ouder zijn, dan is je richting minder belangrijk dan je enthousiasme en inzet. Informatie: tel. 3811/4312975, WB hal V, kamer 127C, e-mail [email protected] of internet: www.ct.utwente.nl/~uct.

BSK

Gezocht: BSK-student(e)

1)Voor een onderzoek naar kinderopvang voor St. Okido in Doetinchem. 2)Voor een marktonderzoek voor een particulier in Neede. Zie mededeling algemeen onder Wetenschapswinkel UT.

CT

Schaalverandering (138504)

Op woensdag 26 november 1997 om 13.30-17.00 uur (week 48) is er een extra mogelijkheid tentamen te doen voor dit vak. Inschrijven is mogelijk tot 7 november 1997 bij mw. R. ter Weele, kamer CT 1316.

Levenscyclusgericht ontwerpen (114531)

Voor studenten WB, CT, BSK, TBK/CT&M. Zie mededeling WB.

Toets Stijfheid en sterkte 2 (115710)

Voor WB D1- CT/WWTS D2-studenten. Zie mededeling WB.

EL

Inschrijving techniekontwikkeling (160516)

Voor EL-P studenten. Vanaf heden liggen er bij BOZ-EL inschrijflijsten voor het blok 'techniekontwikkeling in Noord-Zuid perpectief'. Dit blok is van17 t/m 28 november 1997. Inschrijving is verplicht. De inschrijving is open t/m 7 november. De reader is te koop bij de U-take (verkoopnummer 906). Daarnaast dien je bij de U-take een knipkaart aan te schaffen voor de uit te reiken literatuur tijdens het blok (verkoopnummer 821). De eerste plenaire bijeenkomst van het blok is op 17 november om 8.30 uur in zaal WB Hal IV kamer 206. Kijk in je postvakje voor nadere informatie. Inlichtingen: [email protected]

Studiemateriaal Produktiebesturing en voorraadbeheer 1 (112747)

Voor WB/TBK/EL/INF D3-studenten. Zie mededeling WB.

Integratieprojekt EL (122833)

Voor EL D1-tweede deel. Het integratieprojekt begint op vrijdag 14 november in plaats van maandag 17 november 1997. Woensdag 19 november komt als projektdag te vervallen i.v.m. de geplande W&M tentamens. Aanmelding voor het integratieprojekt bij BOOZ-EL is verplicht en sluit op 13 november. Er wordt gewerkt in groepjes van minimaal 4 personen. Informatie over tijd en plaats van de eerste bijeenkomst volgt te zijner tijd.

Tentamen Real Time en Parallelle Systemen (122633)

Voor EL/TN/INF D3-studenten. Het tentamen Real Time en Parallelle Systemen is op dinsdag 11 november 1997 om 13.30 uur in BB1.

INF/BIT

Studiemateriaal Produktiebesturing en voorraadbeheer 1 (112747)

Voor WB/TBK/EL/INF D3-studenten. Zie mededeling WB.

Legitimatie tentamens/examens

Voor alle faculteiten. Voor alle tentamens/examens is legitimatie verplicht. Deelnemers aan tentamens dienen de legitimatie zichtbaar op zijn/haar tafel in de tentamenzaal te leggen, opdat de surveillant deze kan controleren.

Voorlichtingsbijeenkomst VBBE

Voor BIT/TBK/CT&M studenten. Voorlichting tweede trimester discussiecollege VBBE is op vrijdag 7 november om 12.30 uur in BB6. Zie mededeling TBK/CT&M.

Protocolvalidatie (214012, trimester 3.2)

Belangstellenden voor dit vak wordt met klem verzocht zich voor vrijdag 14 november a.s. bij BOZ-INF in te schrijven. I.v.m. de beperkte practicumcapaciteit zullen alleen studenten die zich ingeschreven hebben toegelaten worden.

Tentamen Real Time en Parallelle Systemen (122633)

Voor EL/TN/INF D3-studenten. Het tentamen Real Time en Parallelle Systemen is op dinsdag 11 november 1997 om 13.30 uur in BB1.

Conceptuele Structuren (152048)/Toepassingen van Discrete Wiskunde (152059)

Voor TW- en INF/BIT-studenten. Zie mededeling TW.

TBK/CT&M

Voorlichtingsbijeenkomst Multidisciplinaire ontwerpopdracht (MDOO, 224331)

Op maandag 10 november 1997 van 12.45 tot 13.30 uur wordt bovengenoemde voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd in zaal WB HV112. De MDOO is een keuzevak dat in het 3e trimester plaats vindt, de omvang is 6 SP. Het doel is om studenten uit verschillende opleidingen met elkaar te laten samenwerken aan het ontwerpen van een oplossing voor een praktijkprobleem. Lijkt dit je leuk en leerzaam en heb je in het derde trimester 2,5 dag per week beschikbaar om aan het project te werken, kom dan luisteren naar de voorlichting over het project en de (CT&M-)ervaringen van voorgaande jaren. Koffie, thee en broodjes zijn aanwezig.

Extra hoorcollege Ontwerpproject Water (224310)

Op maandag 10 november 1997 (week 46) het eerste en tweede uur is er een extra hoorcollege van dit vak in zaal CC4. Het gastcollege op donderdag 6 november 1997 (week 45) in zaal BB3 is gepland van 9.30 tot 10.30 uur.

Colloquia

Ton Hoitink over 'Morfologische effecten van grootschalige zandwinning op de Noordzee in het kader van Maasvlakte II', 13 november 1997, 15.45 uur, BB6.

Robert-Jan van Bottenburg over 'Werk door kennismanagement?

Of hoe kan Van Hattum en Blankevoort haar kennis t.b.v. het aanbiedingsproces beter organiseren', 24 november 1997, 15.45 uur, BB7.

Student-assistent gezocht

De VOK zoekt een student-assistent die een literatuurstudie uitvoert op het gebied van joint ventures. De verwachte tijdsbesteding is ongeveer 50 uur. Meer informatie is te verkrijgen bij Mirjam Walbeek, CT 1805, tel 3534.

Keuzevak Practicum Grondmechanica (226564)

Voor studenten die het vak Grondmechanica (226560) gedaan hebben, is er de mogelijkheid om in het 2e trimester Practicum Grondmechanica (226564) te doen.

Practicum Fysieke Distributie (182067)

Voor studenten WB, TW en TBK. Zoals reeds eerder gemeld zal dit college dit jaar niet worden gegeven in verband met de overgang naar een nieuw curriculum. Wel zijn er twee tentamengelegenheden. Als toegangseis tot deze tentamens geldt dat het bijbehorende practicum met een voldoende resultaat is afgerond.

Studiemateriaal Produktiebesturing en voorraadbeheer 1 (112747)

Voor WB/TBK/EL/INF D3-studenten. Zie mededeling WB.

Inschrijving Technisch Practicum TBK W-stroom (113915)

Studenten die willen deelnemen aan dit practicum in trimester 2.2. dienen zich vooraf persoonlijk in te schrijven. Inschrijving is mogelijk donderdag 13 en vrijdag 14 november 1997 van 12.30 tot 14.00 uur, in WB-Hal 3, kamer 201.

Voorlichtingsbijeenkomst VBBE

Voor BIT/TBK/CT&M studenten. In het tweede trimester wordt op de woensdagmiddagen het discussiecollege Voortgezette Bestuurlijke BedrijfsEconomie gegeven. Hierin wordt aan de hand van door de deelnemers te schrijven nota's een aantal interessante financieel economische onderwerpen besproken. Welke onderwerpen dit zijn en hoe het vak exact in elkaar steekt zal vrijdag 7 november, om 12.30 uur in BB6 uiteengezet worden. Tegelijkertijd kan men zich dan ook inschrijven. Voor vragen: A. Bartels, tel 3548.

Mens, technologie & Organisatie II (184170)

Zie mededeling W&M.

Roosterwijzigingen vak Techniek I (114505)

In verband met de vele wijzigingen voor dit vak vind je onderstaand een totaal nieuw college-overzicht.

Colleges Techniek I (114505) week 4 t/m 9-1998: dinsdag 5e/6e uur in zaal TW-B209; woensdag 5e/6e uur in zaal TW-C238. Week 10: dinsdag 3 maart 1998, 5e/6e uur, is er een tentameninstructie in zaal TW-B209. Week 11: dinsdag 10 maart 1998, 5e/6e uur is er een tentamen vragenuurtje in zaal TW-B209.

Studiereis India/BKDP

Zoals bij de BKDP-voorlichting is aangegeven kan het BKDP via de intercontinentale reis naar India worden gedaan. Zekerheid over deelname aan deze reis kan echter pas half januari gegeven worden. In het geval dat je hebt aangegeven het BKDP via de reis wilt doen, dan kan het gebeuren dat je niet geselecteerd wordt. Er zal dan geprobeerd worden je tweede keus te honoreren. De problemen die kunnen ontstaan met groepsvorming kun je zelf ondervangen door alvast met een groepje af te spreken dat je als vierde groepslid meewerkt aan het BKDP in het geval dat je niet geselecteerd wordt. Benadrukt moet nog worden dat iedereen (in het bezit van 42 SP) deel kan nemen aan de reis, ook als je je BKDP al gedaan hebt, of niet via de reis wilt doen. Na de tentamens zal verdere voorlichting met betrekking tot de reis plaats vinden. Voor directe info, bel Stresskamer, tel. 3527 of kom vrijdag in de middagpauze even langs in de Stresskamer.

TN

Rectificatie: D1-project

De voorlichtingsbijeenkomst is op: vrijdag 14 november 1997 van 9.30-10.30 uur in BB6. De groepsindeling wordt bekend gemaakt op: vrijdag 21 november, het 1e + 2e uur in BB5.

D-voordrachten

H. Mulder over 'Realisation of Integrated Optical Components in SiON by One Step 3D Shaping Using Gray-Tone Masks', vrijdag 14 november 1997, 14.00 uur, EL/TN T4.

Friso Jedema over 'The fabrication of a High Tc multiloop tc SQUID, using a combined HF wet etching and ion-milling proces', vrijdag 14 november 1997, 15.30 uur, EL/TN T4.

College Biofysica

Voor degenen die willen deelnemen aan het college Biofysica van prof.dr. J.Greve en zich nog niet hebben opgegeven het volgende. Er heeft een voorbespreking plaats op donderdag 20 november 1997 om 16.30 uur in het EL/TN-gebouw, kamer B2138.

Tentamen Real Time en Parallelle Systemen (122633)

Voor EL/TN/INF D3-studenten. Het tentamen Real Time en Parallelle Systemen is op dinsdag 11 november 1997 om 13.30 uur in BB1.

TO

Practicum Data-analyse 3 (196036)

Voor TO-D1-studenten. Dit practicum op vrijdag 14 november duurt 4 uren (i.p.v. 2). Intekenen bij BOZ, alleen bij voldoende eindcijfer op deeltoetsen. Je ontvangt de opdracht in je postbakje zodra de cijfers bekend zijn. De opdracht inleveren woensdag 12 november 1997, verslag inleveren vrijdag 21 november 1997.

Algemene methodenleer (196011)

Voor TO-D3-studenten. De toets voor dit vak is op dinsdag week 47, 1e en 2e uur (niet 7e en 8e uur).

TW

Vragenuurtje Complexe Functietheorie (152025)

In tegenstelling tot wat vermeld is in het informatievel nummer 4, is het vragenuurtje op: dinsdag 18 november, 3e + 4e uur in TW-C 238. Tijdens dit vragenuurtje wordt in ieder geval het tentamen van november 1995 besproken. Exemplaren van dit tentamen zijn te verkrijgen bij kamer TW-A 302 (bak naast de trap).

Conceptuele Structuren (152048)/Toepassingen van Discrete Wiskunde (152059)

Evenals vorig jaar zal prof.dr. C. Hoede (TW) in het tweede trimester bovenstaande colleges geven. In verband met de te kiezen onderwijsvorm wordt geïnteresseerden verzocht zich tijdig aan te melden bij de secretaresse, D. Heres (TW-B129, tel. 3402) of BOZ-TW (TW-B219).

WB

Tentamen-mogelijkheid 3e trimestervakken P, D1, D3

Voor alle WB-studenten. In tegenstelling tot de WB-roosters worden in week 5 (26-30 januari 1998) extra tentamen-mogelijkheden aangeboden voor onderstaande derde trimester vakken van het P-. D1- en D2-programma, op de wijze van de snelle herkansingen. De hertentamens van Dynamica I (115719), Technische thermodynamica (114101) en Materiaalkunde I (115205) zijn op vrijdagochtend (30 januari), die van Productiesystemen 2 (112412), Inleiding stromingsleer (147001) en Analyse C op vrijdagmiddag (30 januari) en de herkansingen van Statistiek en stochastiek (153019) en Geschiedenis van de natuurwetenschap (165245) zijn weer op de vrijdagochtend (30 januari) gepland. Uit bovenstaande blijkt dat hier een beperkte herkansing wordt aangeboden. Een volledige herkansing van alle derde trimester vakken vindt in het derde trimester plaats (zie roosters). De studenten die, qua planning, toch denken in de problemen te komen, dienen dit tijdig met hun mentor en eventueel met één van de studentendecanen te bespreken. Het tentamen van Fysische grondslagen milieutechnologie (114533) wordt op maandagmiddag 26 januari 1998 afgenomen.

Studiemateriaal Produktiebesturing en voorraadbeheer 1 (112747)

Voor WB/TBK/EL/INF D3-studenten. Tijdens dit college wordt gebruik gemaakt van het boek van Hopp en Spearman: Factory Physics. Daarnaast worden verschillende hand-outs verstrekt met stof en opgaven op het gebied van de wachttijdtheorie. Deze hand-outs maken deel uit van de tentamenstof. Zij zijn te verkrijgen bij dr.ir. G.J. van Houtum, kamer WB N.232, tel. 3192.

WWTS

Gezocht: WWTS-student(e)

1)Voor een onderzoek naar kinderopvang voor St. Okido in Doetinchem. 2)Voor een onderzoek naar digibeten. Zie mededeling algemeen onder Wetenschapswinkel UT.

SPE

Pleinverkeer

Vieringen

Adressen

Pastores

SRD

De studentenvakbond SRD is dagelijks bereikbaar in kamer 151 in de Vrijhof, naast de UniversiteitsBibliotheek. Voor al je vragen en ideeën kun je tussen 9.00 en 17.00 uur bij ons langskomen. Of bel ons: 5236 of 4033 # Aan de balie, bij het SRD kantoor, kunnen eerlijke producten, poenboeken en vakwerkgidsen worden gekocht. Het Studenten Statuut Nieuwe Stijl is ook aan de balie af te halen # De 'Orakelcommissie die de digitale tentamenbank aan het opzetten is, zoekt nog recente tentamens (vanaf 1993) om de tentamenbank compleet te krijgen. De tentamens kunnen gratis bij de SRD worden gekopieerd. De opening van 'Het Orakel' voorlopig uitgesteld # Op 18 november tussen de middag is er een lijsttrekkersdebat voor de Centrale Studenten Raad in het Theatercafé van de Vrijhof. In de Vrijhof staat de zeepkist klaar voor de rokerige discussies over de toekomst van de campus. Wij nodigen de heer Van Vught uit deze beklimmen om zijn mening over de campus toe te lichten. Deze week uit het Studenten Statuut Nieuwe Stijl: art. 6.2.2. Studenten hebben het primair van de voorzieningen. Voor zover mogelijk kunnen de voorzieningen door derden tegen betaling worden gebruikt.

Diversen

KIvI

Excursie Scania Nederland BV

Excursie ASM Lithography BV

Aanmelding/informatie

Aegee

We hopen dat na de kick-off iedereen zin heeft om aan het liften te gaan. Maar eerst is er nog de werkactie op zaterdag 8 november 1997 voor een keuken in het pand. Als je wilt helpen, vergeet dan niet om je vanavond daarvoor in te schrijven; opgeven kan ook door even naar het pand te bellen. Van 20-22 november 1997 is er in Londen een congres uit de reeksEurope and Euro. Deze gaat over de invoering van de Euro. In hetzelfde weekend is er een congres over discriminatie in Katowice (Polen). Informatie: zie reismap bel tel. 4321040.

JOVD Twente

Op 10, 12 en 13 november 1997 worden congresvoorbereidingen gehouden voor het november congres waar het politiek kernpunten programma (PKP) zal worden vastgesteld. Deze activiteiten zijn in het gemeentehuis van Enschede en beginnen om 19.30 uur. Het PKP is vergelijkbaar met een verkiezingsprogramma. Als je hierover wil mee beslissen is het belangrijk om te komen. Wel is het aan te raden om van te voren het congresboek te bestellen en door te lezen. Het congresboek is te bestellen op het algemeensecretariaat van de JOVD, tel. 070-3622433. Verdere informatie over de activiteiten van de JOVD is te krijgen bij Claudia, tel. 053-4895273.

IAPC

Er zijn nog een paar plaatsen vrij in het bestuur van IAPC. Kom snel langs als je iets serieus naast je studie wilt doen # Heb je technische vragen over computers? Mail deze dan naar [email protected] Onze IT Pool zal dan een antwoord zoeken # Zelf intresse om technisch onderzoek te doen? Word dan lid van onze IT Pool # Informatie: IAPC (open van maandag-vrijdag, 12.30-15.00 uur), Postbus 217, 7500 AE Enschede, INF L228, tel. 053-4893927, fax 053-489 4260, [email protected], http://www.cs.utwente.nl/iapc/.

Tsjerk Hiddes

Goeie, op woarnsdei tejûn 12 novimber 1997 om 20.00 oere sil it FSST Tsjerk Hiddes har tretjiende ALG hâlde. Op dizze ALG sil it bestjoer útstelle om Tsjerk Hiddes te ûntbinnen. Hjirfoar is wol in soart minsken nedich. It is dus wol oan te rieden om te kommen. De ledegearkomste sil plak fine yn de soosjeteit fan de CSV Alpha, Flux. Dit kin jim fine yn'e Pakkerij oan de Oude Markt 24. De gearkomste sil begjinne om 20.00 oere. Fanôf healwei achten binne jim wolkom foar in kopke kofje of thee. As aktiviteit kin ik jim noch it Krystkongres oanriede. Dit fynt plak yn Frentsjer yn desimber. Miskien aardich om wol foar in stikje kabaret te soarchen. Ek moat wy ús heech hâlde yn de striid om de biertsjelke. Foar mear ynformaasje kin jim skilje mei Gerbrich (053-433495) of Alvin (074-2914068). Oant tsjin op woarnsdei 12 novimber.

Amnesty International

Op woensdagavond 12 november 1997 is de A123-cursus voor nieuwe leden van de Studentengroep van Amnesty International. Er wordt uitleg gegeven over het werk van Amnesty en er is veel ruimte voor de eigen inbreng van de cursisten. Als je er eigenlijk al een tijdje over denkt om lid te worden, neem dan contact op met Elske, contactpersoon Studentengroep, tel. 053-4357586, zodat je nog mee kunt doen met de cursus. Als je al lid bent, maar je hebt deze cursus niet gevolgd of je bent wel aan een herhaling toe, dan kun je natuurlijk ook altijd bellen.

HoBiHe

Vorige week donderdagavond was het weer lekker druk bij de jongerenavond van Mixed Up in het COC. Kom ook deze donderdag, vanaf 19.00-23.00 uur, Walstraat 12-14 (boven café Stonewall), weer langs bij het COC in Enschede om andere niet-hetero studerende, lerende en/of werkende jongeren te ontmoeten. Daarna kun je dus altijd nog de kroeg induiken. Mixed Up organiseert op donderdag 13 november om 20.00 uur een thema-avond in het COC over coming-out, afgeleid van het engelse 'coming-out of the closet' ofin het nederlands: 'uit de kast komen'. Het houdt in dat je voor het eerst tegen andere mensen vertelt dat je niet hetero bent. Entree: gratis. Informatie: COC, tel. 053-4305177 of mail naar Lisette: [email protected]

Aiesec-Twente

Na een geslaagd oriëntatietraject van afgelopen woensdag, gaat het team van het ArbeidsmarktInformatieProgramma verder met het project 'De Persoonlijke Vaardigheden Training'. Deze is in december. In december organiseert Aiesec ook samen met Integrand een middag waarin jij alles te weten komt over stages in binnen- en buitenland. Zoek je een stage in het buitenland, neem dan contact op met Aiesec-Twente. Wij hebben een uitgebreid internationaal netwerk, waardoor wij over de hele wereld stages kunnen regelen. Informatie: Aiesec-Twente, tel. 4893959, kamer C117 BB-gebouw, [email protected]

Arago

De film 'Mars Attacks' wordt verschoven naar donderdag en vrijdag in de middagpauze. Dus kom vanmiddag 12.30 uur naar T4 in het EL/TN gebouw # Na de film is vanmiddag om 16.30 uur de Herfstborrel in de Aragokamer # Vrijdag om 20.00 uur is er de 'Night of The Doors' aansluitend op de Vrimibo. Begeef je in de zestiger jaren, proef de briljante, legendarische muziek en geniet van de beruchte film van Oliver Stone (van tevoren inschrijven op kantineprikbord). Kosten: f10, bier: gratis # Dinsdag 11 november organiseert de BACO een bowlingavond (inschrijven op prikbord). Verzamelen om 19.45 uur bij het EL/TN-gebouw om daarna te vertrekken naar Yip's in Hengelo # Woensdag 12 november is er een Case-excursie naar KPN (schrijf je snel in op kantineprikbord want er zijn maar tien plaatsen) # Donderdag 13 november om 19.30 uur is de CuCo Dress Night. Voorwerpen naar keuze (zelf mee te nemen; bierfusten, barkrukken, autodeuren etc.) kunnen beschilderd worden om de borrelkelder te versieren en de mooiste worden in de borrelkelder vereeuwigd. In een zware competitie kunnen commissies hun creativiteit tegen elkaar laten opwegen. Schrijf je met z'n allen in en verzin een ultieme creatie.

Taste

Deze week hebben jullie kunnen genieten van een fantastische diësweek, die vanavond wordt afgesloten met een slotfeest, dus komt allen. Vandaag zullen tevens leden van Eukomania bij ons komen borrelen. Het is de bedoeling dat wij binnenkort bij hun gaan borrelen. Zorg dat je daar bij bent (info hierover in Antigoon). Mocht je nog geïnteresseerd zijn in een authentiek Taste-kledingstuk: er zijn nog wat truien, windjacks en rugbyshirts in voorraad; deze voorraad is zeer klein, dus wees snel met inschrijven. Daarnaast zijn er nog wat Taste-paraplu's aanwezig, waarvoor je je ook kunt inschrijven. Sociëteit Antigoon, op de eerste verdieping van de Pakkerij, is geopend op donderdag, vrijdag, zondag en dinsdag, tel. 053-4326238.

CSV Alpha

Tijdens de ALV van 29 oktober jl. zijn er nieuwe leden van onze vereniging ingehamerd. Ook is het Algemeen Bestuur op deze avond gewisseld # Vanavond wordt het weer gezellig in de sociëteit. Vanaf 21.00 uur zijn we open, Sociëteit Flux, Oude Markt 24, Enschede, tel. 4344427 # Voor informatie over de christelijke studentenvereniging Alpha kun je bellen met Remco, tel. 4353456 of met Bart, tel. 4331004 # Alpha op internet: http://snt.student.utwente.nl/~alpha.

Audentis

Op donderdag 6 november krijgt u de kans om de zeer feestelijke onthulling van de koof boven de fusiebar mee te maken. Dit geheel van gezelligheid, feest en spectaculaire ceremonies wordt geheel georganiseerd door jaarclub Atlas. Donderdag is er ook nog aandacht voor de studie van eerstejaars en wordt het eerstejaarsbestuur verkozen. Verder verzoekt de almanakcommissie u uw huidige verblijfplaats en het adres van uw ouders door te geven, zodat zij dit correct in de almanak kunnen publiceren. Vanaf heden kunt u zich ook bij de Senaat intekenen voor de Kater-cd 1997 voor f20. Op dit meesterwerk zijn verschillende medebewoners van de Pakkerij te beluisteren. Ook de enige echte lamswollen groene Audentis truien met oranje logo zijn nog verkrijgbaar in de Senaatskamer voor f55. In de aankomende tentamenweken is de sociëteit op dinsdag gesloten. Audentis wenst u veel succes met deze tentamens. Informatie: Sociteit T.R.A.M., tel. 053-4324357, Senaat, tel. 053-4328384, e-mail: [email protected]

Studieverenigingen

Monsoon

In samenwerking met TObias organiseert Monsoon op 6 november 1997 een lezing met als thema: Gender issues in higher education. Het begint om 18.00 uur en eindigt om ± 22.00 uur. De lezing wordt opgeluisterd door masterstudents van TO en mevrouw Skutsch. Kosten: Monsoon-/TObias-leden: f6 pp, anders f12,50 pp. Diner zit bij de prijs inbegrepen. Plaats: 't Paradijs (Nic. Beetsstraat 48).

ConcepT

Je kunt nog steeds kaartjes voor het gala 'Stairway to Heaven' kopen in de WB-kantine (middagpauze) en eventueel aan de deur. Dit hemelse gala is op zaterdag 8 november # Op 2 december wordt er door onze feestcommissie een feest voor alle CT&M-ers georganiseerd. Het feest is in de Kapsalon, meer informatie volgt # Op 3 december is de lezingenavond 'Werken na studeren'. Schrijf je in op het ConcepT-bord # De foto's van de Batavierenrace, de Elfbruggentocht en de sportdag kunnen opgehaald worden op de ConcepT-kamer # Wij wensen iedereen heel veel succes met de tentamens de komende weken # ConcepT is bereikbaar in WB Hal V-201, tel. 3884, fax 4820, e-mail [email protected] of gooi een ideetje in onze ideeënbus.

TObias

Vanavond in 't Paradijs: een multiculturele lezingenreeks, voorafgegaan door een diner. Het onderwerp is 'Gender Issues in Higher Education', de voertaal is engels. Voor leden van TObias en/of Monsoon kost het geheel (4 lezingen en diner) slechts f6, niet-leden: f12,50 # Er is nog een aantal kaarten verkrijgbaar voor het Gala 'Stairway to Heaven' van aanstaande zaterdag. Komt allen, het kost in de voorverkoop voor leden f60 per paar # Wees gelukkig.

Abacus

Kijk de komende weken op de publicatieborden naar de mysterieuze MALBA-actie (Top Secret) # Begin volgend jaar organiseren wij een concert. Heb je enige aanleg voor zangkunst of kun je een muziekinstrument bespelen, geefje dan op bij de Abacuskamer (ook als je nog geen medespelers gevonden) # Op donderdag 15 januari 1998 is er een excursie naar Holland Signaal in Hengelo # In maart of april 1998 wordt de ouderdag georganiseerd. We zoeken ongeveer vijf enthousiaste eerstejaars om mee te helpen dit evenement te organiseren; je kunt je bij Theo opgeven # De tentamenperiode breekt voor sommigen weer aan. Wij wensen iedereen heel veel succes met leren.

Inter-Actief

Er zijn foto's na te bestellen van het 1e jaars kamp # Op 4 december 1997 is er een excursie naar UTopics in Leusden. De reiskosten worden vergoed # Schrijf je ook in (bij het prikbord) voor het poolen op woensdag 12 november en de Grolsch excursie van 19 november # In de Inter-Actief kamer kun je nog formulieren ophalen voor de prijsvragen van Philips en Holland Signaal # In januari zal Inter-Actief in samenwerking met Studium Generale een aantal thema-avonden over Virtual Reality verzorgen # Bekijk onze homepage: http://wwwbeno.cs.utwente.nl/InterActief. E-mail: [email protected]

Sirius

Het bestuur van Sirius gaat in januari en in maart wisselen. Wij zoeken daarom getallenteerde, maar vooral enthousiaste opvolgers. In januari komen de functies van onderwijscommissaris, secretaris, commissaris externe betrekkingen en pr-commissaris vrij en in maart de functies van voorzitter, penningmeester en commissaris externe betrekkingen # Wil ook jij een almanak van dit jaar? Koop dan snel een almanakbon voor f7,50 in de Siriuskamer. Wil jij nog naar het Gala van zaterdag? Koop dan vandaag of morgen nog een kaartje voor f60 (2 personen). Informatie: Sirius, kamer TW-B108, postbus 217, 7500 AE Enschede, tel. 4893204, e-mail: [email protected], http//www.bsk.utwente.nl/sirius.

Isaac Newton

Vanmiddag is er om 12.35 uur een lezing van Fokker Space, speciaal gericht op het 2.1 project. Entree is gratis voor alle Newton-leden # Vandaag begint de vrije verkoop van tentamenbundels. Er zijn ook nog Dynamica II boeken te koop. Openingstijden: dinsdag en donderdag in de middagpauze # De galafoto's gemaakt door de vakfotograaf kunnen worden afgehaald in de Newton-kamer. Daar zijn ook de foto's van de lopende fotograaf te bezichtigen. Bijbestellen is mogelijk # Bezoek deze week snel de nieuwe homepage. Nu nog mooier # Gezocht: nieuwe Borrelcie-leden # De Newtonkamer is elke dag geopend van 10.00-16.00 uur, WB Z-103, tel. 053-4892531; e-mail: [email protected]; http://www.isaacnewton.wb.utwente.nl.

Alembic

Vanmiddag zal het bestuur van Alembic haar taken overdragen aan een nieuw bestuur. Alle leden van Alembic worden van harte uitgenodigd voor de ALV vanaf 13.30 uur in CT 3500 # De galafoto's (portretten) zijn af te halen op de Alembic-kamer # Het is mogelijk foto's van de introductie en van het gala na te bestellen # Op 10 november is er een borrellezing van DuPont. Schrijf je snel in # Actief worden bij Alembic? Schrijf je nu in voor een leuke commissie # Je kunt nog steeds computers bestellen. Kom even langs voor een bestellijst. Informatie: Alembic, tel. 053-4892866, e-mail:[email protected], www:http://utct.ct.utwente.nl/~alembic.

Oraties

De heer dr. W. Wei, benoemd tot hoogleraar Materiaalkunde aan de faculteit der Werktuigbouwkunde, over 'W&M Werktuigbouw- en Materiaalkunde', donderdag 4 december 1997, 16.00 uur, BB2.

Sport

Indoor Ski Challenge 1998

Op 17 januari 1998 is in SnowWorld, Zoetermeer, het eerste indoor ski-kampioenschap voor studenten. Dit evenement wordt i.s.m. de Nederlandse Ski Vereniging en de Nederlandse Studenten Sport Stichting georganiseerd door 13 studenten van de Haarlem Business School die dit evenement als afstudeerproject gekozen hebben. Op deze dag zullen ± 250 studenten uit geheel Nederland strijden om de titel Nederlands kampioen indoor skiën, met zeer aantrekkelijke prijzen voor de winnaars. Naast de wedstrijd is er een thematische beurs die in het teken staat van de wintersport, de student en het actuele maatschappelijk probleem van geweld, agressie en intolerantie. De student kan op het evenement een levensgrote petitie tekenen, die aan het einde van de dag wordt overhandigd aan mevrouw Terpstra. Tijdens het evenement zijn er o.a. optredens, modeshows en stuntteams. Inschrijven/informatie bij: Ronald Baars en Marco Scholten, afdeling PR, tel. 023-5253370 of 06-53413116.

Lezing

Op maandag 10 november 1997 is er weer een interessante lezing met als titel 'Sport en voeding, onafscheidelijk'. Erwin Nijboer (ex-wegwielrenner en thans mountainbiker) en een diëtiste zullen de rol van voeding bij top, bal, kracht en duursport onder de loep nemen. Kom dus ook om 20.00 uur naar het Amphi-theater in de Vrijhof. Kosten f2,50, inclusief koffie. Informatie: Sportraad UT, tel. 053-4891144.

Arashi

Er zijn nog steeds plaatsen bij de trainingen van V.A.S. Arashi. Ben je geïnteresseerd in één of meerdere van de sporten Judo, Jiu-jitsu, Taekwondo of Kung Fu, kom dan eens langs op een training. Je kunt geheel vrijblijvend vier keer meetrainen. Wil je meer weten, bel dan Bas de Kruif, tel. 053-4895076.

DBV de Stretchers

Heb jij zin om te sporten, maar niet in competitieverband. Of heb je zin in sporten maar niet in (je) eentje. Kom dan vrijblijvend langs bij DBV de Stretchers. Wij doen afwisselend allerlei sporten, recreatief én fanatiek, met daarnaast veel andere activiteiten. Kom op maandag om 20.00 uur en/of donderdag om 21.00 uur naar sporthal 1 van het sportcentrum.

Menu

WEEK 46

ZATERDAG 8 NOVEMBER

Oosterse groentesoep

***

Mexicaanse Bonenschotel

Rauwkostsaladebuffet

Rijst

***

Keuze nagerecht

ZONDAG 9 NOVEMBER

Linzensoep

***

Duitse Biefstuk met gebakken Uien

Vleessaus-Tuinbonen of Wortelen

Rauwkostsaladebuffet

Frites of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

MAANDAG 10 NOVEMBER

Kipvermicellisoep

***

Stamppot Zuurkool

Rookworst of Verse worst

of Hongaarse Goulash met Rijst

Rauwkostsaladebuffet

***

Keuze nagerecht

DINSDAG 11 NOVEMBER

Goulashsoep

***

Varkenssteak Bastille met

Shoarmakruiden, Ui en Champignons

Pepersaus-Sperciebonen

Rauwkostsaladebuffet

Frites of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

WOENSDAG 12 NOVEMBER

Franse uiensoep

***

Visgratin Portugaise of

Vleesgerecht-Saus Portugaise

Doperwten-Rauwkostsaladebuffet

Gebakken aardappelen Lyonaise

of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

DONDERDAG 13 NOVEMBER

Groente tomatensoep

***

Mihoenschotel-sat%schelp

satésaus

Rauwkostsaladebuffet

***

Keuze nagerecht

VRIJDAG 14 NOVEMBER

Kerriesoep

***

Zigeunerschijf of 2 Vleeskroketten

Paprikasaus-Groente macedoine

Rauwkostsaladebuffet

Frites of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

VEGETARISCH

MAANDAG 10 NOVEMBER

Groentevermicellisoep

***

Griekse Moussaka-Tomatensaus

Rauwkostsaladebuffet

***

Keuze nagerecht

DINSDAG 11 NOVEMBER

Cellerysoep

***

Groenteloempia-Ketjapsaus met

Champignons en Taugé-Tjap Tjoy

Rauwkostsaladebuffet

Zilvervliesrijst

***

Keuze nagerecht

WOENSDAG 12 NOVEMBER

Franse uiensoep

***

Groente Sojaburger-Sauce Tartare

Roerbakgroente

Rauwkostsaladebuffet

Gebakken aardappelen Lyonaise

***

Keuze nagerecht

DONDERDAG 13 NOVEMBER

Chinese tomatensoep

***

Bonengoulash-Mexicaanse groente

Rauwkostsaladebuffet

Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

H A P A A N D E T A P

Maandag 10 t/m vrijdag 14 nov.

GRIEKSE STEAKS met Gyroskruiden

Zazikisaus, Frites, Rauwkostsalade

BRASSERIEMENU

Maandag 10 + dinsdag 11 nov.

MEXICAANSE STOOFSCHOTEL

Verse groente,Rauwkostsalade,

Aardappelkroketjes

Woensdag 12 + donderdag 13 nov.

SPARERIBS met diverse sauzen

Rauwkostsalade, Stokbrood

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.