Biertje moet kunnen, maar er zijn grenzen

| Redactie

Negentien jaar 'gezellige vorming en vormende gezelligheid'. CSV Alpha viert deze week haar verjaardag. De leden van de christelijke studentenvereniging drinken op z'n tijd een biertje, maar 'kennen hun verantwoordelijkheden'. Digtus, zo heet het verenigingsblad van CSV Alpha - een speelse verbastering van 'de ichtus', het latijnse woord voor het visje dat de vroegste christenen als symbool van ve

Negentien jaar 'gezellige vorming en vormende gezelligheid'. CSV Alpha viert deze week haar verjaardag. De leden van de christelijke studentenvereniging drinken op z'n tijd een biertje, maar 'kennen hun verantwoordelijkheden'.

Digtus, zo heet het verenigingsblad van CSV Alpha - een speelse verbastering van 'de ichtus', het latijnse woord voor het visje dat de vroegste christenen als symbool van verbondenheid op hun hand tatoeërden. 'De EO-vis', verduidelijkt Johan Hemssems, voorzitter van Enschedees oudste maar kleinste gezelligheidsvereniging.

De 21-jarige EL-student bestiert een club van precies 42 leden, en daarmee lijken de alphanen wel een beetje op Jezus' volgelingen in het Rome van Tiberius en Caligula - bijbelvast, sterk in de minderheid, en vergeleken bij de Romeinen betrekkelijk sober.

Die soberheid bleek toen dinsdag het Alphabestuur recipiëerde. Het bier was gratis, de sfeer uitstekend, maar de tap ging dicht om klokslag acht uur. Geen bacchanaal tot 's morgens vroeg dus, zoals te doen gebruikelijk in de andere sociteiten van de Pakkerij. Toeval? Of tekenend voor een christelijke studentenvereniging?

Toeval dient op voorhand te worden uitgesloten. Voor 'normale' studentikoze clubs vormt de dies (de verjaardag van de vereniging) de gelegenheid bij uitstek voor langdurige slemppartijen. Dat Alpha daarvan afwijkt, moet haast iets te maken hebben met de inborst van de vereniging. 'In zekere zin klopt dat wel', reageert Hemmsems voorzichtig.

Voorzichtig omdat hij wil voorkomen dat Alpha gezien wordt als saai of braaf. 'Dat is juist de grap', zegt hij, 'onze vereniging heeft een dubbel karakter. We zijn christelijk, maar zeker ook studentikoos. We weten uitstekend wat feesten is, alleen speelt drank daarbij geen doorslaggevende rol. Een biertje is gezellig, maar stomdronken word je niet. Als lid ken je je verantwoordelijkheden.'

Die staan geboekstaafd in de bijbel, die de vereniging bij de oprichting in 1980 als grondslag koos. 'Niet naar de letter hoor', verzekert Hemmems, 'Alpha hanteert de boodschap van de bijbel als richtsnoer voor het leven. Om daar invulling aan te geven, kunnen onze leden meedoen aan zogeheten 'kringen'. Dat zijn groepjes die tezamen de bijbel bestuderen en tegen die achtergrond over maatschappelijke thema's discussiëren.'

De diesweek biedt van beide wat. Het studentikoze gehalte bestaat uit een sociëteitsfeest, een diner plus gala met drie zusterverenigingen uit het land, en een weinig christelijke laserquestavond. Tussentijdse bezinning biedt Henk Procee, filosoof en voorzitter van Studium Generale, die een lezing houdt over altruïsme. ('Missiewerk enzo', zegt Hemmems.) Daags na het gala staat gezamenlijk kerkbezoek op het programma.

De alphanen noemen dat een IKV, een 'Interkerkelijk Koffie Verbruikersuurtje'. Om de beurt organiseren de leden zo'n zondagse bijeenkomst. De kerkdienst wordt er besproken en geëvalueerd. 'Omdat onze leden van verschillende gezindten zijn, verlopen dat soort ochtenden altijd weer anders.' Hemmems zelf is gereformeerd, in zijn bestuur zitten twee katholieken.

Samen naar de kroeg, samen naar de kerk. Alpha lijkt erin geslaagd het wereldse met het geestelijke te combineren. Je weet nooit hoe een koe een haas vangt, want echt vanzelfsprekend lijkt die synthese niet. Het corporale studentenleven, waar ook Alpha mee flirt, staat haaks op de toch wat brave christelijke zeden. Niettemin voelt de vereniging zich prima thuis inde verder 'goddeloze' Pakkerij.

Leden van AEGEE, Taste en Audentis bezoeken de kleine sociëteit de fraaie, zelfgebouwde bar zelfs regelmatig. 'Als ze beneden uitgeraasd zijn, komen ze graag naar boven voor een goed gesprek', zegt Hemmems droog-komisch. Tijdens de receptie zijn de besturen van de andere verenigingen dan ook ruim vertegenwoordigd.

Die knuffelfactor - op andere verdiepingen wordt met sympathie over Alpha gesproken - lijkt wederom een voorbeeld van het Enschedese poldermodel: alle verenigingen huizen in één groot pand, en moeten door dezelfde deur naar binnen. In de praktijk blijkt dat beter te werken dan op voorhand kon worden gehoopt. In plaats van verkokering en wederzijdse animositeit komt men zonder reserve bij elkaar over de vloer. Die mentaliteit past in ieder geval bij CSV Alpha.